Branndynamikk i savanneskog

  • Illustration of surface fires, Tanzania
    Foto
    Beatrice Christopher Tarimo

Fredag den 11. mars 2016, forsvarer Beatrice Christopher Tarimo sin doktorgradsavhandling "Branndynamikk i savanneskog i Tanzania: mønstre i tid og rom og sammenhenger med forvedete arter".

Branndynamikk i savanneskog

Beatrice Tarimo, PhD student
Beatrice Tarimo, PhD student
Foto
Beatrice Tarimo
Forekomsten av brann i afrikanske savanner har en lang historie, og brann antas å spille en viktige økologiske rolle, fra tidspunktet for fremveksten og spredningen av savanner til den nåværende tilstand, med en samdominans av trær og gress.
På dette tidspunkt er brannregimer på afrikanske savanner hovedsakelig drevet av menneskelig aktiviteter; naturlige branner er svært sjeldne, forteller Beatrice Tarimo.

 

Hyppige, fragmenterte, men omfattende overflatebranner
Individuelle branner er generelt små i størrelse, og forekommer flekkvis gjennom den tørre årstiden.
 Til syvende og sist er store områder rammet av brann hvert år. Dette medfører at bruk av bakkebaserte metoder for å kvantifisere disse brannberørte områdene blir upraktisk, sier hun.
Satellittbaserte metoder gir store muligheter for kvantifisering og overvåking av brann over stor romlig utstrekning, og enestående muligheter for gjentak.

 

Liten innvirkning på trestammer
Vanlige branner er overflatebranner, som brenner gjennom jordoverflaten med liten eller ingen innvirkning på trestammer. I de fleste tilfeller påvirker ikke disse brannene trekronen eller jorden under overflaten.
 Brannenes effekt på forvedete arter er i hovedsak gjennom undertrykkelse av regenerering, dvs. ved å begrense utviklingen av frøplanter til trær, sier Tarimo.

 

Behov for historikk med stor romlig utstrekning
Forskning de siste tiårene, inkludert langsiktige eksperimentelle branner, har gitt god innsikt i forholdet mellom brann og forvedete arter. Men tidligere studier har begrenset romlig dekning, en begrenset fremstilling av menneskelige faktorer, og det er en generell mangel på brannhistorikk.
 I min doktorgradsavhandling beskriver jeg brannregimet i Tanzanias savanneskoger og vurderer forholdet mellom dette regimet og romlige forskjeller og tidsmessige endringer i forvedete plantesamfunn, forklarer Tarimo.
 For å oppnå dette bruker jeg satellittdata og bruker bildeanalyseteknikker, multiscale spatial ordination og univariate og multivariate analyser.

 

Konsekvent regime
 Brannregimet viser en romlig og tidsmessig regelmessighet over de siste ~ 40 år, tilsvarende brannregimer i andre tropiske savanner hvor tradisjonelle brannpraksiser dominerer over samtidsbrennende brannpraksis.
Dataene antyder imidlertid en fallende trend i nyere tid.

 

Forvedete arter består
 Forvedete arter består under det observerte brannregimet. Imidlertid påvirker brann både den romlige variasjonen, og langsiktige endringer i det forvedete artsmangfoldet og dets sammensetning.
 Påvirkningens omfang er avhengig av interaksjonen mellom brann og intensiteten av historisk landutnyttelse.

 

OM AVHANDLINGEN: 
Engelsk tittel: "Fire dynamics in savanna woodlands of Tanzania: spatial and temporal patterns and relationships with wood species"

Norsk tittel: "Branndynamikk i savanneskog i Tanzania: mønstre i tid og rom og sammenhenger med forvedete arter"

Tema for prøveforelesning:
"How trees and grasses coexist in the same landscape" 

Tid og sted: 
Dato: Fredag 11. mars 2016 
Tid: 12.15
Rom: S119, Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Ås

Komite:
Førsteopponent: Research associate, Dr. Marion Pfeifer, Newcastle University, United Kingdom
Andreopponent: Professor, Dr. John-Arvid Grytnes, University of Bergen, Norway
Komiteens koordinator: Professor Douglas Sheil, INA, NMBU

Veiledere:
Hovedveileder: Professor Ørjan Totland, INA, NMBU
Medveileder: Førsteamanuensis Kari Klanderud, INA, NMBU
Medveileder: Forsker Katrine Eldegard, INA, NMBU

Published 8. mars 2016 - 23:47 - Updated 1. desember 2016 - 9:02