7 June - Wuddasie Dereje Bekele (HH)

Norwegian title of thesis:

“Finansiell inkludering: trender, determinanter og bidrag”

 

Prescribed subject of the trial lecture:

“The role of technology in improving climate adaptation in SSA”

 

Time and place for the trial lecture and the public defence:

7 June 2023, Room U215, Festsalen, 2th floor, Clock building, NMBU  (Mazemap)

12:15 Welcome and trial lecture

13:05 Break

13:20 Presentation of the thesis and public defence

  

Evaluation committee:

First opponent: Associate Professor Håkan Eggert, Department of Economics, University of Gothenburg, Sweden.

Second opponent: Associate Professor Vincente Somville, Department of Economics, NHH Norwegian School of Economics, Norway.

Committee coordinator: Associate Professor Roberto Garcia, School of Economics and Business, NMBU

 

Supervisors:

Main supervisor: Professor Atle Guttormsen, School of Economics and Business, NMBU

Co-supervisor: Associate Professor Ragnar Øygard, School of Economics and Business, NMBU.

 

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU libray.

Thesis number: 2023:3, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-2032-8

Relatert innhold
Finansiell inkludering: trender, determinanter og bidrag

Finansiell inkludering: trender, determinanter og bidrag

Wuddasie Dereje Bekeles avhandling undersøker effekten av finansiell inkludering i Etiopia, en avgjørende del for et lands økonomi. Forskere, politikere og andre interessenter har en økende interesse for finansiell inkludering, og flere land har innlemmet det i sine nasjonale strategier.

Published 24. mai 2023 - 15:12 - Updated 26. mai 2023 - 10:44