26 May - Irene Namugenyi (HH)

Norwegian title of thesis:

“Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda”

 

Prescribed subject of the trial lecture:

“Similarities and differences between the Multi-level perspective and traditional theories of technology adoption and diffusion with a focus on sustainable energy solutions in Africa”

 

Time and place for the trial lecture and the public defence:

26 May 2023, Room T401, 4th floor, Tower building, Christian Magnus Falsens vei 30, NMBU.

12:15 Welcome and trial lecture

13:05 Break

13:20 Presentation of the thesis and public defence

 

You may also attend this event via Zoom: 

https://nmbu.zoom.us/j/68157308298

 

Evaluation committee:

First opponent: Professor Steffen Korsgaard, Department of Entrepreneurship and Relationship Management, University of Southern Denmark, Denmark.

Second opponent: Professor Ville Ojanen, Department of Industrial Engineering and Management, LUT University, Finland.

Committee coordinator: Professor Elin Kubberød, School of Economics and Business, NMBU

 

Supervisors:

Main supervisor: Professor Joachim Scholderer, School of Economics and Business, NMBU

Co-supervisor: Professor Ståle Navrud, School of Economics and Business, NMBU.

 

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU libray.

Thesis Number. 2023: 15, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-2044-1

Relatert innhold
Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda

Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda

Adgang til og bruk av ren energi fortsetter å være en stor samfunnsutfordring i Sub-Sahara Afrika (SSA) uten åpenbare løsninger. Irene Namugenyi adresserer i sin avhandling, basert på entreprenørskap og innovasjon, denne utfordringen ved å undersøke og utdype hvordan utviklingsland som Uganda kan skalere opp omstillingen til tilpassede, bioenergi-teknologier, med fokus på matlagingssystemer. 

Published 10. mai 2023 - 10:04 - Updated 26. mai 2023 - 10:42