Disputas – You Song (IMV)

Av Mona Bye

Norwegian title:
Transkripsjonsresponser i Atlanterhavslaks (Salmo salar) etter eksponering for utarmet uran og gammastråling som enkeltstressorer og multiple stressorer

Prescribed subject of the trial lecture:
Experiment vs environment. The challenges to the development and testing of meaningful hypotheses in a multi-stressor situation

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Friday 20.06.2014  at 10:15 h  in J106 (Soil building)

Supervisors:
Professor Brit Salbu, Norwegian University of Life sciences (NMBU)
Professor Knut-Erik Tollefsen, NMBU/NIVA (co-supervisor)
Professor Bjørn-Olav Rosseland, NMBU (co-supervisor)

Evaluation committee:
Professor Nick Priest, Atomic Energy of Canada Ltd., Chalk River Laboratories, Ontario
Professor Nancy Denslow, Center for Environmental and Human Toxicology, Gainesville, Florida
Professor Gunnhild Riise, Dep.of Environmental Sciences, NMBU, (coordinator of the committee)

The doctoral thesis is available for public review at the UMB library.

Publisert - Oppdatert

Del på