Disputas Thea Blystad Klem

Av Marianne Tandberg

Cand.med.vet. Thea Blystad Klem disputerer for graden ph.d. på Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen "Bovine respiratory syncytial virus infection in Norwegian cattle"

PRØVEFORELESNING
Tid: Onsdag 11. juni 2014 kl. 09:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal
Oppgitt emne: The use of molecular epidemiology in the study of virus transmission in animal populations


DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS

Tid: onsdag 11. juni 2014 kl. 11:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Professor Stefan Alenius, Sveriges Lantbruksuniversitet
2. opponent: Professor Wim van der Poel, Wageningen University, Nederland
3. opponent og koordinator: Førsteamanuensis Mette Myrmel, NMBU

Instituttleder Olav Reksen vil lede disputasen.

Publisert - Oppdatert

Del på