Disputas Peter Coetzee

Av Marianne Tandberg

M.Sc. Peter Coetzee disputerer for graden ph.d. på Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen "Bluetongue virus: Experimental studies on viral phenotype, genetic reassortment and transplacental transmission"

PRØVEFORELESNING
Tid: Onsdag 25. juni 2014 kl. 09:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal
Oppgitt emne: Livestock vector borne viral diseases in Northern Europe and the influence of global trading and climate change. Real emergence or increased awareness?


DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS

Tid: onsdag 25. juni 2014 kl. 11:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Dr Karin Darpel, The Pirbright Institute, UK
2. opponent: Professor Jean-Francois Valarcher, Statens Veterinärmedicinska Anstalt , Sverige
3. opponent og koordinator: Professor Michael A. Tranulis, NMBU

Dekan Øystein Lie vil lede disputasen.

Publisert - Oppdatert

Del på