Disputas - Doreen Godfrey Ndossi

Doreen Godfrey Ndossi disputerer for graden ph.d. på Veterinærhøgskolen ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen
Mycotoxins as Potential Endocrine Disrupters: in vitro models for steroidogenesis and receptor signaling

PRØVEFORELESNING
Tid: torsdag 30. januar 2014 kl. 09:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal
Oppgitt emne: Contribution of endocrine disruptors to disease in man and
domestic animals

DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS

Tid: torsdag 30. januar 2014 kl. 11:15
Sted: Veterinærhøgskolens festsal

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Professor Ragnhild Elisabeth Paulsen, Universitetet i Oslo
2. opponent: Førsteamanuensis Noel Lemree Kanuya, Sokoine University of Agriculture, Tanzania
3. opponent og koordinator: Førsteamanuensis Tore Sivertsen, Norges veterinærhøgskole

Instituttleder Olav Reksen vil lede disputasen.

Pressemelding

Fakta

Pressemelding

Publisert - Oppdatert

Del på