15 May - Guro Sveberg (VET)

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence
Guro Sveberg, Faculty of Veterinary Medicine (VET), Department of Production Animal Clinical Sciences , will defend her PhD thesis “Behaviour of Norwegian red and Holstein-Friesian cattle through complete estrous cycles”

Norwegian title of thesis:
Adferd gjennom brunstsyklus hos Norsk rødt fe og Holstein-Frieser kyr

Prescribed subject of the trial lecture:
«Stadier i kyrs reproduksjonsfysiologi fra én kalving til den neste: Ønskede mål og måter å nå dem på.»
The trial lecture will be held in Norwegian.

Time and place for the trial lecture and the public defence:
15 May, 2017

Trial lecture: 09:15
Public defence: 11:15

The Festival Hall (3rd floor, main building)
NMBU Campus Adamstuen Ullevålsveien 72, Oslo

Evaluation committee:
First opponent: Professor Britt Berglund, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences
Second opponent: Professor Lena Lidfors, Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences
Committee coordinator: Associate Professor Hans Petter Kjæstad, Department of Production Animal Clinical Sciences, NMBU

Supervisors:
Professor Erik Ropstad, Department of Production Animal Clinical Sciences, NMBU
Associate Professor Hans Erhardt, Department of Health and Life Sciences, AgroParis Tech
Dr. med. vet. Arne Ola Refsdal, former senior adviser at GENO
Professor Elisabeth Kommisrud, Faculty of Education and Natural Sciences, Hedmark University

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library, campus Adamstuen.
Thesis number 2016:97, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-1983-4.

Publisert - Oppdatert

Del på