Digitalt kvalitetssystem, internkontroll og internrevisjon

Av Jan Roger Torp Sørby

Landax
LandaxFoto: Jan Sørby

SKP implementerte i 2020/2021 digitalt kvalitetssystem for vårt arbeid med kontinuerlig forbedring og internkontroll. 

Den siste tiden har det vært et aktivt arbeid med internrevisjon og internkontroll. Aktivt arbeid med forbedring og kontroll av rutiner, avviksmeldinger og prosedyrer er deler av internrevisjonen som er utført. Sporbarhet og tydelighet er viktig i det løpende kvalitetsarbeidet, samt systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll. SKPs overordnede kvalitetsmål er å være den foretrukne leverandøren av fasiliteter og tjenester for klimaregulert planteforskning og planteforskning på friland i Norge. Samtidig skal vi legge til rette for stor grad av tverrfaglighet. Dette stiller krav til god kvalitetsstyring og vi skal besørge at vi har gode skriftlige rutiner, og at SKP følger alle forskrifter og lover innen ulike områder som eks. GMO og HMS. Internkontroll og internrevisjon er en viktig del av dette.

Publisert - Oppdatert

Del på