Foreningen NMBU Friluftsliv fikk Studiemiljøprisen 2023

Av Bodil Norderval

Blide studenter tar i mot premie og diplom fra Læringsmiljøutvalgets leder
Blide studenter tar i mot premie og diplom fra Læringsmiljøutvalgets lederFoto: Bodil Norderval

Læringsmiljøutvalget ved NMBU har tildelt Studiemiljøprisen 2023 til NMBU Friluftstliv. Gratulerer til alle turglade studenter! Styremedlemmmer i gruppa understreker at det alltid er plass til flere medlemmer! 

Studiemiljøprisen 2023 ble lyst ut i vinter, og 11 flotte kandidater ble nominert. De som tildeles prisen skal ha gjort noe ekstra for å fremme inkludering, mangfold og trivsel for studenter ved NMBU. Læringsmiljøutvalget vedtok å tildele prisen for 2023 til foreningen NMBU Frilufsliv. Helene Sylvarnes, leder av utvalget, overrasket foreningen med diplom og premie på gruppens turkveld. Dette er utrolig koselig, sier de tre styremedlemmene Nicolai Terland, Oda Langdal Lian og Julia Lunde, og oppfordrer samtidig flere å bli med. Her er det tilbud til alle, og man kan selv komme med nye turforslag! Ta kontakt med NMBU friluftsliv på Facebook

Læringsmiljøutvalgets begrunnelse for tildelingen:  
I NMBU Friluftsliv møtes studenter på tvers av program, fakulteter, årskull, bakgrunn og språk, og foreningen bidrar til å skape gode relasjoner utenfor forelesningssalen. Foreningen har fokus på gode minner og turopplevelser, og tilbyr et mangfold av turer tilpasset ulike nivå. De arrangerer blant annet bålkvelder og hengekøyeturer i nærområdet, gruppen inviterer til skidag for nybegynnere og de arrangerer mer krevende turer som isbrevandring og surfeturer. Alle arrangement markedsføres på både norsk og engelsk, og gruppa tilbyr utlån av utstyr for alle sine medlemmer som ikke har tilgang eller råd til å kjøpe utstyr selv. Medlemskontingenten er lav, og studenter kan melde seg inn i gruppen hele året uten spesielle opptaksprøver.

SHoT-undersøkelsen viser at over 50 % av studentene ved NMBU synes det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet, og 60% etterspør flere alkoholfrie studenttilbud. Arrangementer i regi av NMBU friluftsliv oppleves av flere som et fristed fra drikke- og prestasjonspress.

NMBU friluftsliv er en inkluderende forening og fortjener Studiemiljøprisen 2023!

De nominerte
Læringsmiljøutvalget vil også gratulere de nominerte og takker alle som har nominert kandidater til prisen. Det er ingen tvil om at NMBU har mange ildsjeler som gjør en ekstra innsats for å sikre et godt studiemiljø ved vårt universitet. Her følger en kort omtale av de nominerte (i tilfeldig rekkefølge):   

 • Klubben på Samfunnet: I tillegg til å frivillig drifte kafeen, har Klubben utvidet sitt tilbud med flere ulike populære lavterskelaktiviteter som er gratis. De som jobber frivillig på kafeen er alltid hyggelige og inviterer alle og enhver til samtaler. Her kan man komme med venner eller alene.
 • Nisha Jha: Nisha er en studentildsjel som er engasjert i ISU-NMBU og SAIH. Nisha jobber for å organisere ulike arrangement og festivaler som inkluderer et mangfold av studenter. Hun er opptatt av å skape bevissthet rundt internasjonal involvering i studentdemokratiet, og er en pådriver for å formidle Nepalesisk kultur i Ås.
 • NMBU Friluftsliv: Foreningen inkluderer studenter uavhengig av program, bakgrunn og språk. Gruppa arrangerer turer som er varierte, turene markedsføres på både norsk og engelsk og gruppa tilbyr utlån av utstyr. Foreningen har fokus på gode turopplevelser, og de som deltar opplever ikke noe drikke- eller prestasjonspress på arrangementene.
 • Rakel Tzeng-Ohn Steensen: Rakel er sisteårs-student ved Realtek, og har vært en viktig ildsjel for studentdemokratiet og studiemiljøet ved sitt fakultet. Hun har gjenopplivet linjeforeningen Teknikum, og organisert både sosiale og administrative tiltak for å sikre inkludering av studenter. Hun strekker seg ekstra for at hennes medstudenter skal ha det bra, og har også arrangert sosiale sammenkomster for nye og gamle studenter ved miljøfysikk utenfor universitetet.
 • Universitetsbiblioteket ved NMBU: Universitetsbiblioteket bidrar til kulturbygging og har skapt en møteplass der studenter og ansatte kan møtes til både sosiale, kulturelle og faglige arrangement. De setter aktuelle tema på dagsorden, også tema knyttet til psykisk helse.
 • Emilie Netskar: Emilie har gjennom sine år på landskapsarkitekturstudiet tatt på seg mange frivillige roller og verv. Hun deler sine erfaringer og kompetanse med sine medstudenter, og er en viktig bidragsyter og stemme for studententinvolvering og medvirkning i faglig kvalitetsutviklingsarbeid. I tillegg er hun svært opptatt av det læringsmiljøet, og er en ildsjel som sprer glede gjennom sosiale tiltak.
 • Foreningslivet ved NMBU i sin helhet: Foreningslivet ved NMBU har bidratt til samhold gjennom tradisjonsbygging og skapt et mangfold av aktiviteter som alle kan ha glede av. Foreningslivet involverer en stor andel av studenter sett i lys av NMBU studentantall, og er en viktig bidragsyter for at NMBU skiller seg ut som studiested.
 • Ann Kristin Egeli: Ann Kristin er seniorrådgiver ved Veterinærhøyskolen, og har gjort en stor innsats for å tilpasse fakultetets semesterplaner slik at nye studenter på veterinærutdanningene kan delta blant i annet fadderuka og graskurset. Dette har vært viktig for integrering av veterinærfakultetets studenter i studiemiljøet på Ås. Ann Kristin har alltid vært en forkjemper for studentene og talt deres sak.
 • Laget/KRIK: Foreningen jobber for at alle skal ha en plass der de er velkomne. De slår av en prat med folk som er alene, arrangerer godhetsuke og vil alle studenter vel.
 • Hanne Siri Skjerveggen: Siri er arrangementsansvarlig i Terra Forma, linjeforeningen for landskapsingeniører og landskapsarkitekter. Hun har engasjert seg i studietur, kaffeslabberas og i tillegg etablert «blåmandag», med gratis matservering før nytt lån kommer. Hun er en ildsjel som bidrar til et godt fellesskap på tvers av trinn og studieretninger for studenter i Kassa Nova.
 • Marte Lise Lægreid: Marte Lise er studieveileder for Grunnstudiet, som består av studenter med svært ulike ambisjonsmål og som ofte tar helt ulike emner i studiet. Dette utfordrer det sosiale og faglige læringsmiljøet. Marte Lise har tatt tak i denne problemstillingen gjennom å arrangere mange ulike faglige og sosiale aktiviteter for at studentene skal bli kjent og inkludert.

Publisert - Oppdatert

Del på