Flere søkere til NMBU

Av Tonje Halvorsen Walde

Gruppearbeid på Noragric
Gruppearbeid på NoragricFoto: Håkon Sparre

Antall søkere som har NMBU som førstevalg har en økning på 3% siden i fjor. Det viser at NMBU blir stadig mer aktuelt som studiested.

Det totale antall søkere til Samordna opptak viser en økning på 9,3% fra i fjor. Økningen er spesielt positivt ettersom søkertallene for første gang hadde en nedgang i fjor.  

­­̶ ­  Det er veldig gledelig at søkningen til NMBU øker, både på antall 1.prioritetssøkere og totalt sett. Den generelle økningen i søkertallene vi ser nå i Samordna opptak til UH-sektoren kan nok i noen grad tilskrives den spesielle situasjonen vi er i nå, men samtidig viser det potensialet vi har i å tilby fleksible utdanninger for omstilling og læring hele livet. Dette mulighetsrommet bør vi utnytte i årene framover, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning.

Grønne studier attraktive

Det er stort sett god søkning til de fleste studiene ved NMBU. Det er en særlig stor økning til økologi og naturforvaltning, plantevitenskap og skogfag. Det er tydelig at «det grønne skiftet» også preger søkningen til NMBU-studiene.

­̶ ­  Det er svært hyggelig lesning at det er markant økning i 1.prioritetssøkere til økonomifagene, plantevitenskap og skogfag. Her tror jeg at NMBUs omdømme som bærekraftsuniversitet og tydelig fokus på blant annet trygg og sunn mat appellerer til miljø- og naturbevisste ungdommer. Vi skal ikke se bort fra at krisen vi er inne i nå også har bidratt til økt bevissthet blant de unge omkring disse spørsmålene, sier Solve Sæbø.

Økonomi og administrasjon og samfunnsøkonomi har en markant fremgang i år. Veterinærstudiet er fortsatt det mest populære med flest søkere per studieplass.

̶  Det er naturlig at søkertallene på ulike studier svinger en del, men det er gledelig å se at mange av våre studier er stabilt populære, som f.eks veterinær- og dyrepleierutdanningene, og programmene innen landskapsarkitektur og planlegging, internasjonale miljø og utviklingsstudier og økologi og naturforvaltning, sier Solve Sæbø.

̶  Jeg håper at så mange som mulig av søkerne takker ja til studieplassene og vil begynne på NMBU til høsten, sier Solve Sæbø.

Publisert - Oppdatert

Del på