Veterinærmuseet

Av Redaksjonen, Kamal Mursal Malik, Ingrid Landmark og Kristian Ingebrigtsen

Fra Veterinærmuseets samling.
Fra Veterinærmuseets samling.Foto: Knut Bry

Veterinærmuseet består blant annet av en samling av 2000 gjenstander fra 1850 - 1980 og et komplett veterinærkontor fra første halvdel av 1900-tallet.

 • Professor Carl Schwensen Aaser (1887-1984) startet på privat initiativ i 1955 en innsamling av gjenstander, med mål om å få etablert et museum på Norges veterinærhøgskole (NVH). Da professor Aaser donerte samlingen til høgskolen, besto den av omkring 700 gjenstander, bøker, journaler og bilder. Da Veterinærhøgskolen flyttet fra Adamstuen i Oslo og NMBU Campus Ås og Vitenparken i 2021, omfattet samlingen totalt cirka 1200 gjenstander, noen hundre bilder samt et autentisk veterinærkontor fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste gjenstandene daterer seg fra perioden 1850 til 1950, og forteller historien om utviklingen av veterinærmedisinen i Norge. Museet dokumentrer hvordan veterinærenes arbeidsområder har endret seg gjennom tidene med hensyn til sykdommer, sykdomsbekjempelse, kontroll av dyrehelse og næringsmiddelhygiene.

  Carl S. Aaser samlet gjenstander som ble donert til NVH. Disse ble stilt ut da museet åpnet på Adamstuen i 1969. Museets daglige drift på Adamstuen besto av omvisning, utlån og bistand med å fremskaffe kildemateriale og aktiviteter som ble utført i samarbeid med Norsk Veterinærhistorisk Selskap. Ved flytting av Norsk veterinærmedisinsk museum  til Campus Ås har samlingen fulgt med. Samlingen forvaltes av Vitenparken Campus Ås. Vitenparken Campus Ås har siden flyttingen av Veterinærhøgskolen og Veteirnæinstituttet inngått avtale med Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) og Vitenparkens Venner om museal- og faghistorisk samarbeid.

  For tilgang til materialet fra museet rettes en henvendelse til Vitenparken Campus Ås.

 • Distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssens komplette kontor, fra Egersund fra første halvdel av 1900-tallet, er utstilt i foajeen i Veterinærbygningen på Campus Ås. Kjos-Hanssen førte journal over alle oppdrag fra 1900 til sin død i 1946. Disse, samt instrumenter og medisiner, støvler og reisekisten i tre og selskinn, står på hans kontor. Her er det staselige treskrivebordet og de håndkolorerte fotografiene av Skandinavias hovedsteder – som ga en aura av autoritet når bondesønnen stod med luen i hånden på distriktsveterinærens kontor.

  Dyrehelse og veterinærmedisin dreide seg opprinnelig mer om økonomi enn dyrevelferd.En plakat fra tidlig 1900-tall med tittelen «Hestens Bøn!» vitner imidlertid om at distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssen også var opptatt av dyrevern.

  På 1970-tallet ble hans komplette kontor remontert på Veterinærmuseet, slik det i sin tid fremsto i Egersund. Gjenstandene i den unike samlingen har større verdi samlet enn hver for seg, da de forteller historien om et typisk veterinærliv i Distrikts-Norge i første halvdel av 1900-tallet.

  Kjos-Hanssen førte journal over alle oppdrag fra 1900 til 1945, og disse er bevart på Veterinærmuseet.

 • Eksempler på anatomiske plansjer som tidligere ble brukt i undervisningen på NVH, er stilt ut i underetasjen i Veterinærbygningen, i vandrehallen Aorta.

 • Mye av samlingen fra museet er i dag bevart i et eksternt magasin. Datering av gjenstandene er registrert fra ca. 1850 til ca. 1980. Samlingen er på ca. 2000-gjenstander. Gjenstandene er i dag digitalisert og tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum. Mange av gjenstandene fra Norsk veterinærmedisinske museum er instrumenter relatert til hest, som sammen med kveg var hovedfokus for faget da verdens første veterinærutdannelse ble grunnlagt i Frankrike på midten av 1700-tallet. Hester var arbeidsdyr både i det offentlige og private, og slitasjen på dyrene var stor. Samlingen inneholder også mange gjenstander knyttet til matproduserende dyr. Det var blant annet skabbsyke blant sauer i Hordaland og Rogaland som bidro til at veterinærmedisinen fikk fotfeste i Norge på midten av 1800-tallet. Museet har også en del arkivmateriale samt bilder som både viser situasjoner relatert til den veterinære virksomheten og fra Norges veterinærhøgskoles historie.

  Hele samlingen på om lag 2000 gjenstander er registrert i en egen database, tilknyttet den nasjonale databasen for kulturhistorisk kildemateriale. I tillegg har museet en boksamling på 800 bind, som er magasinert ved NMBU Veterinærhøgskolens bibliotek, og som er registrert i søkedatabasen Oria.

Les mer om amtsveterinær Jens Kjos-Hanssen:

Publisert - Oppdatert

Del på