Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Av Kristine Welde Tranås

E. coli
E. coliFoto: Shutterstock

Håkon Kaspersen har i sin doktorgradsavhandling påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden. Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.

Bruk av antibiotika er assosiert med økende forekomst av resistente bakterier, spesielt kinoloner, som er en familie syntetiske antibiotika. Norge er et av de landene i verden med lavest forbruk av antibiotika i produksjonsdyrnæringen, og spesielt kinoloner benyttes i svært liten eller ingen grad. Likevel finner vi kinolonresistente E. coli i prøver fra norske produksjonsdyr i overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Gris og kylling
Før prosjektet startet visste man ikke hvorfor disse bakteriene var resistente, og heller ikke hvor de kom fra. I denne studien ble det benyttet avanserte metoder for å karakterisere mekanismer i bakterienes arvestoff (DNA) som kunne forklare hvorfor de er resistente. Slektskapet mellom bakteriene ble kartlagt for å identifisere mulige smittekilder og også for å finne ut hvor disse bakteriene kunne stamme fra.

Det ble identifisert en høyest relativ forekomst blant slaktekyllinger, men på et lavt nivå sammenlignet med internasjonale nivåer. Resultatene av karakteriseringen viste at det i stor grad er ikke-overførbare mekanismer i bakterienes arvestoff som forklarer den observerte resistensen. I slaktegris ble det derimot identifisert en større andel overførbare mekanismer enn i slaktekylling. Det ble identifisert en spredning av kinolonresistente E. coli i både slaktegris og –kyllingproduksjonen, men på et relativt lavt nivå.

Kommer via import
Slektskapet mellom bakteriene viste at kinolonresistente E. coli sannsynligvis kommer inn i den norske kyllingproduksjonen via import i stedet for at det utvikles lokalt, og kan bli værende der over tid. Resultatene i dette prosjektet er viktige fordi de understreker viktigheten av videre overvåkning av resistente bakterier i norske produksjonsdyr. Kaspersens avhandling poengterer også viktigheten med kontrolltiltak i den øvre delen av importkjeden for å begrense introduksjonen av potensielle resistente bakterier i den norske produksjonsdyrkjeden.

Håkon Kaspersen forsvarer sin avhandling "Quinolone resistant Escherichia coli from Norwegian livestock – A comparative genomics study" tirsdag 25. februar, 2020.

Publisert - Oppdatert

Del på