Produsentdag på SEARCH

Av Marianne Oropeza-Moe

Anestesilege Nils Petter Oveland og avd.leder Marianne O.-Moe forteller om SEARCH
Anestesilege Nils Petter Oveland og avd.leder Marianne O.-Moe forteller om SEARCHFoto: Jofrid Åsland

Mandag 8. august deltok 20 produsenter på vår første produsentdag ved SEARCH senteret i Sandnes. Rogaland KrF med partileder Olaug Vervik Bollestad i spissen var også til stede. Flere av produsentene som leverer SPF-griser til SEARCH og de som stiller opp når veterinærstudenter får undervisning i felt tok turen til Høyland.

Deltakerne fikk innblikk i hvordan landbruk og helse møtes i prosjektsatsninger og utdanning. Avdelingsleder Marianne Oropeza-Moe og anestesilege Nils Petter Oveland fortalte om SEARCH sin historie, samarbeidet med ulike næringsaktører, hvorfor dyrearten gris egner seg som modelldyr for mennesker og hvilke framtidsplaner man har for senteret. SEARCH er et samarbeid mellom tre partnere, nemlig NMBU, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS).

Oveland (SUS/ UiS) og Oropeza-Moe (NMBU) snakket om prosjekter der sensorteknologi skal gjøre det mulig å overvåke human- og dyrehelse. Bjørn Gulbrandsen (Norsvin) og Aslak Oltedal (NMBU) viste bilder fra pågående prosjekter med den overordnede målsetningen om etablering av embryotransfer på gris. Marit Maaland (NMBU) fortalte om et pilotprosjekt der målet er å kartlegge halthetsårsaker hos slaktegriser i Rogaland og Atle Domke (NMBU) snakket om et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norsvin og SEARCH.

SEARCH sin visjon er å bidra til ny kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder til nytte for både dyr og mennesker. Tverrfaglig samarbeid har vært avgjørende for å oppnå gode resultater. Senteret har både oppdrags- og bidragsprosjekter og har som mål å bli et nasjonalt ledende senter for langtids-/ overlevelsesforsøk med gris.

Verdiskapningspotensialet i SEARCH er stort. I disse dager skal en samarbeidsavtale med Canon signeres. Canon er leverandøren av state-of-the-art CT- og angioutstyr til senteret. Dette fullintegrerte CT- og røntgensystemet er hittil det eneste av sitt slag i Norge og skal brukes til utdanning av helse- og veterinær personell i tillegg til forskning. Det første prosjektet som utstyret vil bli brukt til er «A heart for pigs», der Norsvin og SEARCH skal undersøke hurtigvoksende griser for å finne ut hvordan man kan måle hjerte- og lungehelse.

Produsentene som var til stede bidro til en god diskusjon og hadde mange gode innspill. Møtet la grunnlag for det som kan bli regelmessige samlinger for å informere om aktivitetene som foregår.

Publisert - Oppdatert

Del på