Parasitter kan smitte mellom ville dyr og mennesker

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Parasitten Giardia hos urbane makaker i for eksempel India kan smitte mellom dyr og mennesker. Det er viktig å være klar over både for å beskytte mennesker og dyr, mener Debenham i sin doktorgradsavhandling.
Parasitten Giardia hos urbane makaker i for eksempel India kan smitte mellom dyr og mennesker. Det er viktig å være klar over både for å beskytte mennesker og dyr, mener Debenham i sin doktorgradsavhandling.Foto: Shutterstock

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har John James Debenham ved NMBU Veterinærhøgskolen vist at enkelte parasitter fra ville dyr kan smitte til mennesker.

Befolkningsvekst, klimaendringer, økoturisme, kommersiell utnyttelse av skogsdyr for kjøtt, endringer i landområder, tap av habitat og habitatfragmentering. Alt dette fører til store endringer i livene til både ville dyr, mennesker og husdyr. Ikke minst fører det til store endringer i hvordan vi lever sammen.

– Disse endringene kan føre til fremveksten av nye, smittsomme sykdommer for mennesker som i mange tilfeller har sin opprinnelse i ville dyr. Men også de ville dyrene kan bli utsatt for patogener fra mennesker og deres husdyr og på den måten bli syke, forteller John James Debenham, doktorgradsstipendiat hos NMBU Veterinærhøgskolen.

John James Debenham tar doktorgrad på forholdet mellom ville dyr, mennesker og husdyr.
John James Debenham tar doktorgrad på forholdet mellom ville dyr, mennesker og husdyr. Foto: Privat

Lite kjent
I sitt doktorgradsarbeid har Debenham sett på epidemiologien hos de parasittiske protozoene Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba og Eimeria i ville dyr. Alle fire kan forårsake alvorlig sykdom hos både mennesker eller dyr i store deler av verden.

Giardia og Cryptosporidium kan infisere et bredt spekter av verter. Derfor er de gode kandidater for å kunne smitte mellom mennesker, husdyr og ville dyr. Likevel er det ikke kjent hvilken rolle parasitten spiller hos ville dyr, både når det gjelder sykdom og om dyrene kan være reservoar for sykdom hos mennesker og husdyr.

– I mitt arbeid har jeg valgt å fokusere på primater siden de har biologisk slektskap med hverandre og med oss, og dermed vil være følsomme for lignende sykdomsfremkallende mikroorganismer, altså patogener, sier Debenham.

Smittes av samme Giardia
Et av hovedfunnene er at primater kan smittes med de samme Giardia-typene som mennesker, men med store variasjoner i hvor vanlig Giardia er i ulike populasjoner. Entamoeba fant han til å være en vanlig parasitt hos primater med menneskelig kontakt, men det ble ikke påvist noen arter som forårsaker sykdom hos mennesker.

– Vi har trodd at parasitten Giardia har smittet mellom hunder og rev, men mine funn viser at smitte mellom rev og menneske er mer sannsynlig. Årsaken er at Giardia-isolatet hos rødrev var det samme som hos mennesker, men forskjellig fra det som er vanlig hos andre hundearter, sier Debenham.

Vertsspesifikke funn smitter ikke
Debenham undersøkte også hovdyr i Mikumi Nasjonalpark i Tanzania. Han fant at Giardia og Cryptospordium ikke var vanlige parasitter der. Infeksjon med Eimeria spp. var vanlig hos gnu, men fordi artene som ble funnet er regnet som vertsspesifikke, er det ikke sannsynlig at de kan smitte husdyr.

Det ble også gjennomført en mindre studie om forekomsten av Cryptospordium og Giardia hos norske reptiler, men på grunn av at det ikke var mulig å gruppere isolatene ved hjelp av molekylærbiologiske metoder, blir det zoonotiske eller antropozoontiske potensialet ukjent.

– Det jeg fant var at overføring av visse zoonotiske eller antropozoonotiske sykdommer vil være mulig, for eksempel av Giardia hos urbane makakaer i India. Det er viktig at vi er klar over dette med tanke på sykdom hos mennesker og for at dyrene skal bli tatt vare på, sier Debenham.

John James Debenham disputerer 8. september ved NMBU Veterinærhøgskolen

Fakta

FAKTA

  • Protozoen er en encellet organisme som regnes til dyreriket. Den er større enn en bakterie.
  • Zoonose er en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker.
  • Antropozoonose er sykdom som kan smitte fra mennesker til dyr.
  • Patogener er sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Publisert - Oppdatert

Del på