Ny kunnskap om rensefiskens fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov

Av Kristine Welde Tranås

Bergylt
BergyltFoto: Shutterstock

Doktorgradsarbeidet til Weiwen Zhou har styrket kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å kunne lage optimalt fôr til bruk i rensefiskindustrien i Norge.  

Berggylt (Labrus bergylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er de to rensefisk-artene det drives aktiv oppdrett på i Norge, og de brukes som rensefisk i lakseoppdrett.

Effektiv oppdrett av fisk med god helse
– Vi trenger ny kunnskap, særlig om rensefiskens fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov, for å øke mulighetene for effektiv oppdrett av fisk med god helse, sier Weiwen Zhou.

Hovedmålet med hans ph.d.-arbeid var derfor å styrke kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av hvordan fôrsammensetning kan påvirke tarmfunksjon og tarmhelse hos berggylt og rognkjeks.

Tarmstruktur og tarmfunksjon
Arbeidet hans har bidratt med ny kunnskap som trengs for å kunne lage et optimalt fôr for disse rensefiskene.

– Når det gjelder berggylt har studien bidratt til å fylle viktige kunnskapshull når det gjelder tarmstruktur og tarmfunksjon, forteller Zhou.

I tillegg har han beskrevet betennelsesreaksjoner i tarmen hos berggylt, som er forårsaket av antinæringsstoffer som kan finnes i fôr,

– Når det gjelder rognkjeks har vi fått fram ny kunnskap om tarmstrukturen, tarmfunksjonen og om hvilke effekter det gir når man endrer sammensetningen av makro-næringsstoffer.

Weiwen Zhou forsvarer sin avhandling "Intestinal functions and health of Ballan wrasse (Labrus bergylta) and lumpfish (Cyclopterus lumpus) - Effects of variation in diet composition" fredag 31. mars, 2023. 

Publisert - Oppdatert

Del på