Jeg vil bli dyrepleier fordi ...

Dyrepleierstudent Live Brattberg Ørmen med en hest
Foto: Camilla Wiik Gjerdrum/NMBU

I disse filmene forteller noen av våre studenter om hvorfor de vil bli dyrepleiere. Som ferdig utdannede dyrepleiere går de ut i et yrke som det er er stor etterspørsel etter.

Som dyrepleier er din viktigste oppgavene å tilrettelegge for og bistå veterinæren i pleie og behandling av syke og skadede dyr. Det er en viktig jobb, med en praktisk og variert arbeidshverdag der du jobber tett med både dyr og mennesker.

Live vil bli dyrepleier for å være tettest på dyra.

Synstolkning: Filmen viser dyrepleierstudent Live Bratberg Ørmen på Dyresykehuset - hest, hvor hun longerer en hest, håndterer medisiner og gir en injeksjon og følger en hest inn til behandling hos en veterinær.


Erik vil bli dyrepleier fordi eksotiske arter trenger dyrehelsepersonell med god kunnskap om akkurat dem.

Synstolkning: Filmen viser dyrepleierstudent Erik Krokan Thomassen mens han håndterer en hund som har vondt i øret, en hund som skal inn og ut av oppstallingsbur på Dyresykehuset - smådyr og en kranset gekko som han tar opp i hendene sine.