En dag om landbruk, One Health og high-tech medisin.

Av Marianne Oropeza-Moe

Landbruksminister Sandra Borch fikk se hybridstuen på SEARCH som for tiden brukes av de ansatte ved senteret til oppdragsforskning fra Norsvin SA med målsetning om økt kunnskap innen hjerte- og lungehelse hos gris.
Landbruksminister Sandra Borch fikk se hybridstuen på SEARCH som for tiden brukes av de ansatte ved senteret til oppdragsforskning fra Norsvin SA med målsetning om økt kunnskap innen hjerte- og lungehelse hos gris. Foto: Ane Nødtvedt

Denne uken var landbruksminister Sandra Borch på besøk ved seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes.

Mat- og landbruksminister Sandra Borch besøkte NMBU sin seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes og SEARCH denne uka. Statsråden ga uttrykk for at hun var imponert over å få se hvordan det forskes innen veterinærmedisin med fokus på gris og sau, i tillegg til humanmedisin med mål om å blant annet utvikle nye diagnostikk- og behandlingsmetoder.

Sandra Borch fikk omvisning på laboratorier, obduksjonssal, sauefjøs og SEARCH og diskuterte dyrehelse og -velferd med de ansatte. For veterinærstudentene betyr klinisk feltundervisning på produksjonsdyr mye, og NMBU Sandnes sitt tette samarbeid med primærprodusenter i matfylket Rogaland gjør dette mulig.

Seksjonen samarbeider også tett med Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger. Som et resultat av dette ble SEARCH senteret bygd i 2018. Dette biomedisinske forsknings- og undervisningssenteret benyttes av veterinærmedisinske, humanmedisinske og tekniske forskere eller kursholdere.

 Inntrykket vårt var at statsråden er interessert i produksjonsdyr, og i våre fagområder innen dyrehelse og -velferd. Rådgiverne hennes måtte formelig hale henne ut, både av sauefjøset og av hybridstua på SEARCH. Besøket var altså en suksess, også rektor Curt Rice var veldig stolt over arbeidet som gjøres ved NMBU Sandnes og SEARCH. 

Publisert - Oppdatert

Del på