Corgien Hartly fikk Fransk hjerteorm – trolig første hund smittet i Norge

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Hartly ble henvist til Dyresykehuset – smådyr på grunn av blant annet lav blodprosent. Etter flere undersøkelser og prøver viste det seg at hun var smittet med Fransk hjerteorm. Parasitten er ikke rapportert om på hund som ikke har vært i utlandet tidlige
Hartly ble henvist til Dyresykehuset – smådyr på grunn av blant annet lav blodprosent. Etter flere undersøkelser og prøver viste det seg at hun var smittet med Fransk hjerteorm. Parasitten er ikke rapportert om på hund som ikke har vært i utlandet tidligere.Foto: Camilla Wiik Gjerdrum

Aldri før har det blitt registrert et tilfelle av Fransk hjerteorm på hund som ikke har vært i utlandet. Nå har Veterinærhøgskolen funnet parasitten hos en pasient ved Dyresykehuset – smådyr.

Hartly er en ett år og tre måneder gammel corgi som i løpet våren ble i stadig dårligere form. Hun ble sløv, gikk sakte og måtte ta pauser etter lek eller korte perioder med løping. Etter hvert kom det til et punkt hvor Hartly ikke klarte å gå mer enn fem til ti meter før hun måtte hvile, og hun virket sliten hele tiden. Etter et besøk hos sin faste veterinær, ble Hartly henvis til Dyresykehuset – smådyr. 

– Blodprøver fra henvisende veterinær viste at Hartly hadde blodmangel, altså anemi. Trolig hadde hun en blødning. Vi visste bare ikke hvor, forteller Sivert Nerhagen, spesialist i indremedisin.

Sammen med veterinær Julie Robbestad og Indremedisinsk team ved Dyresykehuset – smådyr, har han utredet og behandlet Hartly.

Analyserer prøver internt

Ved Veterinærhøgskolen blir blodprøver analysert ved våre egne laboratorier og blodprøver ble levert inn uten å finne forklaring på den lave blodprosenten. Også flåttbårne sykdommer og immunsykdommer ble sjekket.

Ingen av prøvene ga positivt resultat, og veterinærene stod uten diagnose.

– Den vanligste årsaken til lav blodprosent på grunn av blødning hos hund over tid er at det blør et sted i mage-/tarmsystemet, forteller Nerhagen.

Men heller ikke der fant veterinærene noen tydelig årsak til symptomene.

Parasitter årsaken?

Avføringsprøver ble testet for parasitter ved Parasittologisk laboratorium ved Veterinærhøgskolen. I tillegg ble Hartlys lunger undersøkt både med røntgen og ultralyd for å undersøke om lungene var problemet, og ikke den lave blodprosenten.  

– Vi fant væske i lungene. Nå begynte vi for alvor å tenke på Fransk hjerteorm. Grunnen var todelt. Denne parasitten kan gi økt blødningstendens som kan forklare blodprosenten, men væsken i lungene kunne også være blod, sier Nerhagen.

Lungeorm-larver

Når svaret fra på avføringsprøven kom, viste den larver. For å være helt sikre ble det også tatt en blodprøvetest (AngioDetect) som bekreftet at det var Fransk hjerteorm Hartly hadde. Det ble også utført en ultralyd av hjertet.

– Under ultralydundersøkelsen kunne vi faktisk se ormer. Dette er uvanlig. Vi fant også forandringer som tydet på at Hartly har høyt blodtrykk i lungene. Dette er en alvorlig tilstand som fører til at pasienten får dårlig utholdenhet, kan svime av og puster tungt selv om de ikke anstrenger seg, forteller Liva Ihle Vatne, veterinær med videreutdannelse innen kardiologi.

– Dette er en sjelden parasitt i Norge, men vanlig i Danmark og England. Derfor er diagnosen noe vi helst tenker på hvis hunden har vært i utlandet, understreker Nerhagen.

Fransk hjerteorm. Bildet er tatt av Parasittologisk laboratorium ved Veterinærhøgskolen.
Fransk hjerteorm. Bildet er tatt av Parasittologisk laboratorium ved Veterinærhøgskolen. Foto: Parasittologen, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Behandling

Thibaud Oost er Hartlys eier. Han forteller at det var bekymringsfulle dager før de fikk en diagnose. 

– Vi satte likevel pris på de mange oppdateringene fra Dyresykehuset – smådyr. Vi opplevde at personalet virkelig brydde seg om hunden vår. Det gjorde det lettere å håndere denne tiden, sier han.

Oost forteller at det på den ene siden var fint å finne årsaken til Hartlys dårlige form, på den andre siden opplevdes det rart å oppdage at hunden hadde plukket opp noe så sjeldent.

– Vi har forsøkt å finne ut hvor hun kan ha fått i seg parasitten, men det er ikke enkelt. Det er også svært vanskelig å hindre valper i å spise ting de ikke burde, sier han.

For Hartly ble behandlingen intravenøs væske, kvalmestillende og slimbeskyttende medisiner, oksygentilførsel og én blodoverføring. Hun fikk antiparasittær behandling i tillegg til blodtrykkssenkende medisiner for å redusere trykket i lungene.

– Vi er forsiktig optimistiske med tanke på Hartlys prognose. Hun hadde milde til moderate forandringer i lungekretsløpet, og det gir håp for at hun kan komme seg, men vi vet ikke noe med sikkerhet før det har gått minst seks måneder, sier Nerhagen.

Hartly var til kontroll på Dyresykehuset – smådyr i midten av juni. Det går fint med henne, og både hjerte og lunger viser tegn til bedring.
Hartly var til kontroll på Dyresykehuset – smådyr i midten av juni. Det går fint med henne, og både hjerte og lunger viser tegn til bedring. Foto: Dyresykehuset – smådyr

Mulig spredning av Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm ser ut til å spre seg i Europa. Mattilsynet hadde i samarbeid ved Veterinærinstituttet et overvåkningsprogram der de så på forekomsten i rev fra 2016 til 2019. Det ble funnet åtte positive rever. Fordi Fransk hjerteorm ikke er en meldepliktig sykdom i Norge, kan andre hunder ha hatt parasitten tidligere, selv om Mattilsynet ikke er kjent med det.

Mattilsynet vurderer om Fransk hjerteorm skal være en meldepliktig sykdom i Norge slik den er det i Sverige.

Flåttmiddel kan beskytte mot Fransk hjerteorm

– Dette er en uvanlig tilstand i Norge i dag, men har hunden vært i områder med kjent smitte, bør den undersøkes og eventuelt behandles når den kommer hjem, sier Nerhagen.

Han understreker at det er viktig å behandle hunden med flåttmiddel i sommermånedene. Flere flåttmidler som blant annet Adovcate, NexGard, Milopro vet, Milbemaz vet, Interceptor vet og Panacur vil også beskytte mot Fransk hjerteorm.

Ved Dyresykehuset – smådyr oppfordrer de andre veterinærer til å ha Fransk hjerteorm i bakhodet.

– Det er ikke feil å ta en avføringsprøve eller antigen-deteksjonstest ekstra hos hunder med symptomer som kan forårsakes av parasitten. Vi oppfordrer også alle kolleger til å rapportere funn av slike parasitter til Mattilsynet selv om det ikke er meldepliktig. På den måten kan de få oversikt over forekomsten i Norge, sier Nerhagen.

Trenger kunnskap

Kunnskap er viktig for å ha en god håndtering av blant annet parasitter. Til det trengs forskning.

Det finnes ikke offentlige forskningsmidler tilgjengelige for forskning innen smådyrmedisin. Forskningen er begrenset til de få prosjektene Veterinærhøgskolen kan finne egne midler til.

– Det er kanskje mange eiere som ikke er klar over at staten ikke finansierer forskning innen smådyrmedisin, slik det blir gjort innen andre fagfelt. Vi mener det er viktig å få økte muligheter til forskning på smådyrsykdommer, som for eksempel å følge forekomsten av nye importerte infeksjoner og effekten av disse. Klimaendringene vil føre til at nye og uvanlige sykdommer vil kunne ramme husdyr i Norge, sier dekan Anne Storset ved Veterinærhøgskolen.

Hartly i mye bedre form

Eier Oost forteller at Hartly er i en helt annen form enn for noen uker siden. Hun har fått tilbake valpeenergien sin og har begynt å leke igjen.

– Vi er takknemlige for omsorgen vi fikk hos NMBU, og vi ser positivt fremover. Takk for teamet ved Dyresykehuset – smådyr som samarbeidet for å få henne tilbake til oss.

Fakta

FAKTA Fransk hjerteorm

  • Angiostrongylus vasorum er en parasitt som lever og utvikler seg i hjerte og lunger på hundedyr som hund og rev. Ubehandlet kan parasitten gi alvorlig sykdom.
  • er kun rapportert sporadisk hos rev i Norge tidligere, samt hunder som enten er importert eller har vært i utlandet tidligere.
  • lever i selve hjertet og lungeårene og kan gi pustebesvær, blødninger, sirkulasjonsforstyrrelser, nedsatt prestasjonsevne, nevrologiske symptomer (som kramper) og død.
  • smitter ved at hundedyret skiller ut larver fra parasitten i avføringen som så infiserer mellomverter som snegler eller muligens frosk og padder. Hunden blir smittet ved å slikke eller spise infiserte mellomverter.
  • smitter kun via mellomvert og ikke direkte til andre hunder. Det er derfor ikke nødvendig å holde hund som har påvist hjerteorminfeksjon isolert fra andre hunder, men pass på å plukke opp avføring.
  • smitter ikke til mennesker.


Kilde: Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen


Publisert - Oppdatert

Del på