Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Av Camilla Wiik Gjerdrum

God vannbehandling er viktig for rent drikkevann.
God vannbehandling er viktig for rent drikkevann.Foto: Shutterstock

Ekaterina Christensens doktorgradsarbeid gir kunnskap om egenskaper ved vannrensende koagulenter som kan bidra til effektiv og bærekraftig vannbehandling.

Rent vann er viktig for alt liv på jorden. Ved NMBU jobber vi stadig for å finne bærekraftige løsninger som bedrer forvaltningen av ressursene og miljøet. Mange vannbehandlingsanlegg i verden bruker koagulering, i kombinasjon med filtrering, som en robust og kostnadseffektiv prosess for å rense vannet. Noen av ulempene med denne måten å gjøre det på er at store mengder slam og spylevann må behandles etterpå.

Noen av disse problemene kan løses ved bruk av alternative koagulenter. Målet med denne doktorgraden var å se på bruk av zirkonium og kitosan som alternative koagulenter for produksjon av drikkevann.

Effektiv vannbehandling
Det viste seg at begge koagulentene kan gi økonomisk og effektiv vannbehandling. Ved bruk av kitosan kan mengden slam bli redusert ned til rundt en fjerdedel. Ved bruk av zirkonium kan vannmengden renset drikkevann økes, mens bruken av polymer og energi kan bli redusert i håndteringen av spylevann.

Begge koagulentene viste seg å ha tilstrekkelige eller ypperlige egenskaper for fjerning av mikroorganismer fra drikkevannet.

Prosjektet har også sett på andre temaer viktige for vannforskning: relasjonen mellom fysisk-kjemiske indikatorer og mikroorganismefjerning og de mekanismene som styrer fjerningsprosessen.

Håper funnene kan brukes i vannrensing internasjonalt
Christensen håper at resultatene av doktorgradsarbeidet kan føre til større interesse for zirkonium- og kitosan-koagulantene, slik at flere vannverk tar dem i bruk, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Ekaterina Christensen (30) kommer opprinnelig fra Russland, men bor for tiden i Norge. Hun er utdannet bioteknolog fra Universitetet i Arkhangelsk, Russland og Høgskolen i Innlandet. Hun forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Bruk av zirkonium og kitosan koagulenter for vannbehandling» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 28. september. Doktorgraden ble finansiert av Forskningsrådet og Norconsult AS. Christensen jobber for tiden som sivilingeniør hos Norconsult AS.

Publisert - Oppdatert

Del på