Åpning av hybridstue på SEARCH

Av Christel Ailin Eide Espeland

Åpning av hybridstue på SEARCH
Åpning av hybridstue på SEARCHFoto: Christel Eide

Mandag 6. september besøkte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad SEARCH i forbindelse med installasjonen av Alphenix 4DCT (Canon Medical Systems Europe/ Tromp Medical AS) som pågår nå

Systemet består av Aquilion One Genesis og Alphenix Sky+ som er en fullintegrert løsning, den første av sitt slag i Norge. NMBU og SEARCH inngår samtidig en samarbeidsavtale med leverandøren. Tanken er at leverandøren skal kunne bruke SEARCH til videreutvikling av eget utstyr samtidig som SEARCH kan dra nytte av leverandørens kontaktnett og kompetanse for å kunne tilby best mulige tjenester til våre brukere. I henhold til signert kontrakt og samarbeidsavtale vil Tromp Medical og Canon Medical Systems støtte en PhD stilling ved SEARCH med ressurser og ekspertise fra hovedkontoret og leverandøren forplikter seg til å leie hybridstuen.

 SEARCH er et tverrfaglig og kreativt møtested for akademia og næringsliv. Senteret er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Universitetet i Stavanger (UiS), og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), der målsetningen er at partnerne sammen skal utføre sine samfunnsoppdrag ved å dyrke frem sterke fagmiljøer, arbeide tverrfaglig og fremme forskning, undervisning, nyskapning og innovasjon. NMBU, UiS og SUS har en samarbeidsavtale som regulerer partnernes rettigheter og plikter. Det nye utstyret skal brukes til forskning og undervisning innen humanmedisinske, veterinærmedisinske, medisinsk-tekniske og teknologiske fagfelt. SEARCH utvider nå teamet som jobber ved senteret til å inkludere radiolog og radiografer fra SUS som gjør en i stand til å møte aktuelle brukere med kompetent personell.

Bollestad understreket i sin tale at det ligger til rette for at SEARCH kan bidra til fremtidige teknologiske gjennombrudd. Hun sa videre at internasjonale kontakter blir utrolig viktig. Norge har fem millioner innbyggere, det er for lite til å utvikle teknologi i verdensklasse, sier hun. Skulle UiS få politisk gjennomslag for selvstendig medisinstudium og gradsrett i fremtiden, er SEARCH også et aktuelt sted for undervisning av medisinstudenter innen flere fagfelt inkludert radiologi.

Les mer om saken på Aftenbladet.no ved å trykke her.

Se innslag fra åpningen på de lokale nyhetene her.

Snorklipping av Olaug Bollestad
Snorklipping av Olaug Bollestad Foto: Christel Eide

Publisert - Oppdatert

Del på