Velkommen som ny student på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon

Av Benedikte Merete Markussen

Tårnbygningen
TårnbygningenFoto: Håkon Sparre, NMBU

På denne siden finner du informasjon om studiestart for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon høsten 2023. Velkommen til informasjonsmøte for programmet mandag 14. august kl. 09.00.

Program 2023

11. august - Oppstart fadderuke

Kl. 15.00: Inndeling av faddergrupper
Sted: Utenfor Tårn (kartlenke, MazeMap)

12.-13. august - Registreringshelg for nye studenter

Programmet for registreringshelgen finner du på denne nettsiden

14. august - Velkommen til studiestart

Kl. 08.45: Servering av kanelbolle og kaffe/te utenfor Tårnbygningen

Kl. 09.00: Velkommen til Handelshøyskolen ved dekan Casper Claudi Rasmussen og prodekan for utdanning Stephen Sirris
Sted: Plenen foran Tårnbygningen (kartlenke, MazeMap)

Kl. 09.15: Faglig programinformasjon, v/ programleder Stig A. Aune 
Sted: Rom TU101, Tårnbygningen (kartlenke, MazeMap)

Kl. 10.15: Studieadministrativ info, Lars Mørk (Inkludert informasjon om Studentrådet)
Sted: Rom TU101, Tårnbygningen 

Kl. 11.30: Lunsj
Sted: Plenen foran Tårnbygningen

Resten av dagen er satt av til fadderaktiviteter. Vi oppfordrer alle til å delta! Program for fadderuken er linket til over.

15. august – Undervisningsstart

Undervisningen i augustblokk starter 15. august.

Emne: ECN180 – Globale utfordringer 1. Økonomi og bærekraft

Tid: kl. 12:15

Sted: Urbygningen, rom U215

Du finner hele timeplanen for dette og andre emner i timeplansystemet Time Edit.

18. august – Immatrikulering

Immatrikulering er en høytidelig seremoni som markerer at du har blitt tatt opp som student til høyere utdanning. Under seremonien blir det taler fra rektor, studentleder med flere og det blir musikk og roseseremoni. Du finner praktisk informasjon om immatrikuleringen på denne siden.

Tid: klokken 13:00

Sted: Storplenen foran Urbygningen

21. august – Informasjon fra Biblioteket

Martin Steinsmo fra biblioteket vil komme innom i forelesningen i ECN180 og informere om tilbudene de har til nye studenter. 

Tid: kl. 1215-1300

Sted: U215

22. august – Informasjon fra Helsestasjonen

NMBU samarbeider med Helsestasjonen i Ås som vil komme innom i forelesningen i ECN180 og informere kort om tilbudet sitt.

Tid: kl. 14:55

Sted: U215

September

NMBU tilbyr studieteknikk kurs for alle nye studenter og vi oppfordrer alle til å delta:
Tirsdag 5. september kl 13-15 i Auditorium Gullvepsen
Onsdag 13. september kl 12-14 i Auditorium Gullvepsen

Publisert - Oppdatert

Del på