Studiehåndbok

Av Kateryna Krutskykh

Studenter
StudenterFoto: Bente Geving

Studiehåndbøker for Handelshøyskolen (tidligere Institutt for økonomi og ressursforvaltning).

Her finner du pdf-versjonen av studiehåndbok for de siste åtte årene.

Denne boken inneholder en beskrivelse av de ulike studieprogrammene på Handelshøyskolen, viser oppbyggingen av studiet og presenterer alle emnene som blir gitt av Handelshøyskolen.

Studentene kan i tillegg ta emner gitt av andre enheter ved NMBU og ved andre læresteder.

Handelshøyskolens studenter følger emnekombinasjonene som er satt opp for sitt program det året de ble tatt opp på programmet. Det kan forekomme endringer i hvilket semester som emnene undervises og i hvilket semester det anbefales å ta de emnene som inngår i programmet.

Endringer i programstrukturen, det vil si hvilke emner som er obligatoriske og hvilke emner som er valgfrie, har ikke tilbakevirkende kraft.

Studiehåndbok for 2015-2016 (pdf)
Studiehåndbok for 2014-2015 (pdf)
Studiehåndbok for 2013-2014 (pdf)
Studiehåndbok for 2012-2013 (pdf)
Studiehåndbok for 2011-2012 (pdf)
Studiehåndbok for 2010-2011 (pdf)
Studiehåndbok for 2009-2010 (pdf)
Studiehåndbok for 2008-2009 (pdf)

Publisert - Oppdatert

Del på