Studenthistorier - Entreprenørskap og innovasjon

Nora portrett

Konsulent for EY's Climate Change and Sustainability Service

Nora Roel Løken valgte valgte NMBU på grunn av inspirasjonen hun fikk av universitetets fokus på bærekraft og innovasjon.

Vilde portrett

Trainee hos Posten

Vilde Gran valgte NMBU med bakgrunn av universitetets bærekraftige profil og muligheter for utveksling. Sammen var dette utslagsgivende for at hun fikk meg jobb før endt utdanning.  

Andreas portrett

Gründer og entreprenørskapsstudent

Gründer Andreas Havdahl valgte masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon på NMBU fordi han ønsket faglig tyngde som kunne hjelpe han i møter med potensielle kunder og investorer. 

Lisa portrett

Graduate Tine

Lisa Skeie opplevde relevante fag i kombinasjon med internasjonal erfaring som utslagsgivende for at hun fikk fast jobb før endt utdanning, det hjalp henne å skille seg ut fra andre kandidater i søknadsprosessen.   

Iseling portrett

Energi- og miljø rådgiver hos Asplan Viak

Et halvt år før fullført master fikk Iselin Østvedt stillingen som energi- og miljø rådgiver hos Asplan Viak. Kompetansen hennes fra NMBU med bachelor i fornybar energi og master i entreprenørskap og innovasjon, merket hun det var stor etterspørsel etter.

Iselin Wood

Fra asiatiske og afrikanske studier til prosjektassistent for innovasjon i Oslotech

Iselin jobber til daglig med å være en brobygger mellom oppstartsselskaper innen livsvitenskap i The Life Science Cluster i Forskningsparken, og er også medfasilitør for Norge største entreprenørskapsfestival.

Per Olav Erstad

Sales Graduate Trainee i IBM

Per Olav Erstad har fullført mastergrad i Entreprenørskap og innovasjon og jobber nå som Sales Graduate Trainee i IBM.

Henriette Skarderud

Business developer

Henriette jobber til daglig med å hjelpe andre virksomheter med innovasjon og veksstrategier. Hun forteller at både innholdet og også måten man arbeider på i masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon, har bidratt til gode forutsetninger for å lykkes i arbeidsmarkedet.

Sykepleier og entreprenørskapsstudent, Anette

Sykepleier og entreprenørskapsstudent

Sykepleieren Anette valgte å studere entreprenørskap og innovasjon på bakgrunn av behovet for innovasjon i helseindustrien. Hun opplever at mulighetene for jobb videre med kompetansen hun sitter igjen med er mange. 

Silje Marie Lesjø

Trainee i TINE

Etter at Silje Marie Lesjø fullførte masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon ble hun tilbudt stilling som trainee i TINE. Der skal hun jobbe på fire forskjellige avdelinger i løpet av to år. Arbeidsoppgavene er i stor grad tilpasset hennes kompetanse og ønsker.