Student- og kandidatundersøkelser

Av Lars Mørk

Studenter i forelesning
Studenter i forelesningFoto: Håkon Sparre

Resultater fra NMBUs kandidatundersøkelse og Studiebarometeret

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut av NOKUT til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. 

Kandidatundersøkelsen

Jevnlige kandidatundersøkelser er en del av NMBUs kvalitetssikring av utdanningen og er et viktig bidrag i utviklingen av emner og program. NMBUs kandidatundersøkelse gjennomføres ca. hvert femte år. Den foretas i november og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år.

Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet. De gir god informasjon om hvor lett eller vanskelig det er for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet. Undersøkelsen inneholder også mange spørsmål om vurdering av utdanningen.

Publisert - Oppdatert

Del på