Prosjektleder Biogass Oslofjord

Av Emma Susanna Hidas

Amalie portrett
Foto: Handelshøyskolen

Det ble full klaff da Amalie Lundervold oppdaget Master i bioøkonomi ved NMBU. Hun er tidligere utdannet økonom ved Handelshøyskolen i København, og har vært innom biologi, kjemi, fysikk og medisinstudier før studiene ved NMBU.

Hvorfor valgte du å studere Master i bioøkonomi ved NMBU?  

Jeg ønsket å jobbe med næringslivet og hvordan næringslivet kan stimulere til et mer bærekraftig samfunn. Jeg visste at NMBU er et universitet med et stort fokus på bærekraft og tverrfaglighet og at dette er ettertraktet hos næringslivet. Det var også interessant at studiet er opprettet på initiativ fra Innovasjon Norge, og utviklet i nært samarbeid med i bionæringen. 

Vi får en kompetanse som næringslivet etterspør. Kombinasjonen av praksis og teori i studieløpet var også noe jeg synes var tiltalende, med både tett samarbeid med næringslivet fra oppstart og gjennom internship. Internshipet gir verdifulle kontakter, masse praktisk erfaring og gjør at man får bygget nettverk.

Hvor skal du begynne å jobbe? 

Etter masteren skal jeg begynne å jobbe hos Biogass Oslofjord som rådgiver og prosjektleder. Biogass Oslofjord jobber med å øke bruk og utnyttelse av biogass og biogjødsel i Oslofjordregionen. Jeg skal jobbe med prosjekter relatert til dette. 

Hva har du lært på studiet som du kommer til å ta med videre inn i arbeidslivet?  

Jeg tar først og fremst med meg verdien av å jobbe i tverrfaglige team. Klassen er satt sammen av mennesker med ulike bakgrunner fra naturvitenskap og økonomi.  

Jeg har også lært hvor stor verdi det har å treffe næringslivet slik at man får løftet blikket opp fra pensum og ut i verden. Det å ha et engasjement som går utover eget fagfelt, har gitt meg mye. 

Internshipet var en veldig spennende erfaring. Jeg jobbet hos Lindum med å bringe innsikt rundt markedene for biogjødsel og fosforgjenvinning fra avløpsslam.  

Gjennom internshipet fikk jeg også mulighet til å reise til Indonesia for å gjøre feltarbeid med mål om å kartlegge mengden bioavfall generert, og hvordan det kan utnyttes og valoriseres på en god måte. Resultatet ble en omfattende rapport som beskrev en trinnvis utnyttelse av bioavfallet fra i dag og frem mot 2041. Fokuset var lokal verdiskapning og innovasjon slik at indonesiske innbyggere selv ser verdien av å utnytte avfallet på en god måte.   

Sommeren 2022 fikk jeg mulighet til å jobbe med livsløpsanalyser i Alginor. Det er teknisk krevende og en veldig utfordrerne prosess, men i en verden hvor det stilles store krav til miljødokumentasjon og rapportering, var dette svært nyttig for Alginor. Vi fortsatte dette samarbeidet inn i masteroppgaven og har nå laget en miljøanalyse av produksjonen av alginat fra norsk stortare.  

Hvorfor velge master i bioøkonomi? 

Du bør velge master i bioøkonomi hvis du ønsker å være med å skape det vi skal leve av i fremtiden, liker å kombinere det teoretiske og det praktiske og har et ekstra engasjement for bærekraftig utvikling av de verdifulle bioressursene våre. 

Publisert - Oppdatert

Del på