NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

Av Kristine Løwe

NMBU har fått status som observatør på FNs klimakonferanse som i år finner sted i Marokko.

Dette er første gang NMBU deltar med offisiell delegasjon på en FN konferanse.

Konferansen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) finner sted i Marrakech, Marokko, 7 – 18. november, og NMBUs observatørstatus gjelder også for alle framtidige UNFCCC konferanser.

- Det gir oss anledning til å presentere resultater fra klimarelatert forskning til forhandlere, NGO-representanter og andre forskere, sier Professor Arild Vatn, som er NMBU delegasjonsleder, om hvorfor det er viktig at NMBU deltar på klimakonferansen.

I NMBUs tilfelle dreier det seg om forskning vedrørende skogvern som klimatiltak - Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) – et ganske unikt stykke arbeid gjennomført over en periode på sju år.

Videre er det mange andre som presenterer forskningen sin på disse konferansene.

- Det gir oss derfor adgang til mye kunnskap å delta her. Det er også en arena for samtale med forhandlere, samtidig som de åpne sesjonene gir innsikt i forhandlingsprosessen, forklarer Vatn. 

FNs klimakonvensjon ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige møter kalt «Conference of the Parties» (COP).

På disse møtene møtes klima- og miljøministre og andre statlige representanter, og forhandler på vegne av sine land. I tillegg deltar mange ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og andre organisasjoner.

Årets COP (COP22, i rekkefølge) begynner rett etter at Paris-avtalen trer i kraft, 4. november.

Arild Angelsen har deltatt på COP’ene siden 2008 gjennom Center for International Forestry Research (CIFOR), hvor han er assosiert forsker.

Han er enig i at disse fungerer som viktige møteplasser mellom forskere og deltagere fra regjeringer, sivilt samfunn og private sektor, og trekker fram et eksempel fra COP17 i Durban i 2011:

«Før møtet hadde en liten gruppe jobbet med referansebaner for REDD+ mekanismen. Vi presenterte dette for klimaforhandlere, og vårt forslag om en skrittvis tilnærming endte opp som del av avgjørelsen tatt av COP’en».

Tre av NMBUs institutter vil være representert i NMBUS offisielle delegasjon til årets klimakonferanse i Marokko: Handelshøyskolen, Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric).

Delegasjonen består av Prof. Arild Vatn (Noragric), Prof. Arild Angelsen (HH), Førsteamanuensis Katharina Glaab (Noragric), PhD-kandidat Mary Gorett Nantongo (Noragric), Post-dok Åsa Grytli Tveten (INA) og PhD-kandidat Mariann Birkedal (INA).

Sammen med Noragric PhD-kandidat Raymond Achu Samndong deltar Vatn og Nantongo   også på en Nordisk Ministerrådet-finansiert «side-event» med tittelen «Providing support to developing countries: means of implementation, replicable tools and approaches».

Angelsen presenterer på sin side sin forskning om referansebaner for REDD+ på en CIFOR «side-event» med tittelen «Governing information in Climate Change: Challenges, opportunities, and risks». I tillegg er han ordstyrer for to andre «side-events».

Fakta

Paris-avtalen er den første bindende klimaavtale med deltakelse fra alle land.

Norge har gjennom denne forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 utslippene.

Paris-avtalen er basert på at landene frivillig melder inn sine klimaplaner (bottom-up), og ikke at man først vedtar et globalt tak på utslippene som så fordeles på landene (top-down).

Foreløpig er landene som undertegnet Paris-avtalen langt fra å oppfylle to graders målet.

Mer om Paris-avtalen: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/paris-avtalen-om-klima-vedtatt/id2467187/

Publisert - Oppdatert

Del på