Handelshøyskolens historie

Av Handelshøyskolen NMBU

Historien om økonomifaget er en historie om gradvis overgang fra å være støttefag i en bred profesjonsutdanning til å bli spesialisert økonomiutdanninger og inkludering av nye fagområder.

Tårnbygning
Tårnbygning Foto: Anton Hjeltnes

Økonomiutdanningen i Ås startet i 1866, som et fag som inngikk i utdanningen av agronomer ved «Den høiere landbruksskole» i Ås.

Fra 1897 ble fagtilbudet utvidet fra bedriftsøkonomi, til også å omfatte nasjonaløkonomi og rettslære. Det ble etablert et Institutt for driftslære og landbruksøkonomi» fra 1931.

I 1954 ble Landbruksøkonomi etablert som egen studieretning ved Norges landbrukshøgskole. Studiet omfattet blant annet landbruksfag, naturfag, bedrifts- og samfunnsøkonomi, historie og andre samfunnsfag.

På 1980-tallet skjedde en gradvis omlegging fra landbruksøkonomi til «anvendt økonomi», med større vekt på fag som ressurs- og miljøøkonomi, utviklingsøkonomi og energiøkonomi. Og fra 1991 ble studiet omdøpt til «økonomi og ressursforvaltning». Det var fortsatt et allsidig studium, men med større innslag av økonomi. 

I løpet av 1990-åra ble instituttet også omdøpt til Institutt for økonomi og ressursforvaltning og slått sammen med Institutt for næringsmiddeløkonomi og Institutt for pedagogikk (senere skilt ut igjen). Det ble etablert tilbud i filosofi og vitenskapsteori og forskningen ble internasjonalisert. Fra 1998 ble det etablert en engelsk-språklig master i miljø- og utviklingsøkonomi.

I takt med landbrukets reduserte relative betydning i norsk økonomi, ble studiene lagt opp som mer spesialiserte økonomistudier og omgjort fra 5-årige til 2+3. Fra 2004 ble det etablert bachelor og master i økonomi og administrasjon, med tittel siviløkonom. Og fra 2005 ble bachelor og master i samfunnsøkonomi etablert. Samme år ble det også etablert en ny bredde-master i entreprenørskap og innovasjon. Handelshøyskolen har ansvar for tilbudet i vitenskapsteori og filosofi for hele universitetet, bl.a. Examen philosophicum. Studenttallet er mer enn doblet siden 2005.

Fra 2012 fikk instituttet navnet Handelshøyskolen. 

Fra 2017 er Handelshøyskolen ett av syv fakulteter ved NMBU.

Fra høsten 2021 tilbyr Handelshøyskolen et nytt tverrfaglig masterprogram i bioøkonomi, i samarbeid med Fakultet for biovitenskap, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Fra våren 2022 tilbyr Handelshøyskolen en ny nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse, via Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU.

Fra høsten 2022 tilbyr Handelshøyskolen et nytt bachelorprogram i økonomi, ledelse og IT .

Tårnbygning
Tårnbygning Foto: Anton Hjeltnes

Publisert - Oppdatert

Del på