Følg dine interesser ved valg av studier

Av Heidi Almås

Solveig - student Handelshøyskolen
Solveig har fått jobb før masteren er levert.Foto: Handelshøyskolen NMBU

Solveig Øvereng Larssen har fulgt sine interesser ved valg av studieretning, og anbefaler andre å gjøre det samme. Solveig var innom filosofi, et halvår i Frankrike, før hun valgte bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier på NMBU, og fortsatte med master i bioøkonomi. Nå gleder hun seg til å begynne i en spennende stilling hos Deloitte der hun får jobbe med bærekraftsrapportering.

Hva gleder du deg til, i møtet med arbeidslivet?

Etter sommeren starter jeg å jobbe som konsulent innenfor forretningsområde audit and assurance hos Deloitte hvor jeg skal jobbe med bærekraftsrapportering. Det er utrolig mye som skjer på dette området for tiden og det kommer til å ha stor betydning for hvordan bærekraft praktiseres i næringslivet i årene fremover. Så jeg gleder meg til å få førstehåndserfaring og innblikk i denne utviklingen. Ikke minst gleder jeg meg til å jobbe med flinke og engasjert mennesker med et tema jeg brenner for.

Hvordan var veien fra videregående til studier, og nå kommende jobb?

De seks siste årene har jeg studert her på NMBU, bortsett fra et semester på utveksling. Veien fra videregående og frem til valg av master i bioøkonomi og til slutt jobb i Deloitte har derimot ikke vært rett frem. Etter videregående hadde jeg egentlig ikke noe bilde av hva jeg ville studere eller jobbe med. Jeg har alltid syntes at filosofi har vært litt interessant og startet på et studie ved NTNU i Trondheim, men kjente at det ikke var full klaff. Jeg valgte derfor å ta vårsemesteret i Montpellier i Frankrike, hvor jeg gikk på en internasjonal språkskole for å forbedre fransken min fra videregående.

Da jeg videre leste og søkte etter studier, fikk jeg øynene opp for NMBU, og begynte på bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Bachelorgraden gikk veldig i dybden på å forstå mange av de bærekraftsutfordringene vi står ovenfor, noe som bare har blitt mer og mer aktuelt siden jeg startet her i 2018. Valg av emner, og til slutt valget om å ta en master i bioøkonomi, har derfor handlet om å finne ut av hvilken måte jeg ønsker å jobbe med bærekraft på.

Siden jeg har en relativt tverrfaglig bakgrunn var det viktig for meg å ta en master hvor jeg aktivt får brukt den kunnskapen jeg har, og på en god måte. Derfor var valget lett da master i bioøkonomi ble en mulighet. I løpet av de to siste årene har vi blitt introdusert for en rekke case-arbeid, prosjekter og møter med næringslivet. Det var også her jeg fikk øynene opp for Deloitte og deres arbeid med bærekraftsrapportering og rådgivning.

Det har vært en relativt lang vei fra filosofi på Dragvoll til kommende jobb i Deloitte, men jeg er utrolig fornøyd med hvordan ting har blitt.

Hvorfor valgte du master i bioøkonomi på NMBU?

Etter bacheloren hadde jeg lyst å ta en master som fokuserte mer på bærekraft rettet mot næringslivet. Masteren i bioøkonomi handler om nettopp dette hvor man lærer mye om biobasert verdiskaping og forretningsutvikling. Derfor syntes jeg det hørtes ut som en veldig spennende tilnærming. Det er heller ingen andre universiteter i Norge som tilbyr en ren bioøkonomimaster, så studentene får en unik kompetanse.

Utveksling

Noe av grunnen til at jeg reiste på utveksling i masteren var fordi jeg ikke fikk mulighet til dette i løpet av bacheloren (på grunn av pandemien). Jeg ønsket å benytte muligheten og tok tredje semester i Wageningen i Nederland. Universitetet i Wageningen er kjent for å være et veldig bra universitet, så den faglige kvaliteten var viktig for meg da jeg skulle velge sted. Siden jeg allerede hadde vært på Ås en del år, var det også deilig å kunne gjøre noe helt annet, bli kjent med nye mennesker, og komme tilbake til det siste semesteret med litt nytt pågangsmot.

Å flytte til et annet land alene og begynne på et nytt universitet gjør at man blir utfordret på en del ting - både personlig og faglig. Så utvekslingsoppholdet har gjort at jeg står litt tryggere i meg selv når jeg nå skal ut i arbeidslivet.

Hva er dine erfaringer med studentmiljøet på NMBU?

Studentmiljøet på NMBU er relativt lite, men utrolig fint med mange muligheter for å engasjere seg hvis man har lyst. Det er mange forskjellige foreninger man kan bli med i og et hav av ulike verv man kan ta både på samfunnet og i studentdemokratiet. Så selv om Ås er en liten plass er det ikke mangel på ting å gjøre hvis man vil! Noe av det jeg også har satt stor pris på i løpet av studietiden er at det er så mange engasjerte folk som tørr å satse på det de tror på.

Så selv om det ikke var planlagt å være på Ås i seks år, har tiden gått veldig fort, og jeg har blitt kjent med utrolig fine folk underveis. Jeg vil derfor si at NMBU og Ås er en veldig god plass å være, som gir veldig mange gode muligheter både underveis i studieløpet og ikke minst når man søker jobb etterpå.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Rådet mitt til kommende studenter er å velge studie basert på det du er interessert i og synes er gøy å jobbe med. Hvis du liker å jobbe prosjektbasert i grupper, synes det er gøy å utfordre deg selv på temaer som ikke har et enkelt ja/nei svar og har lyst til å jobbe med bærekraft etter studie - så anbefaler jeg deg å søke NMBU og en master i bioøkonomi!

Publisert - Oppdatert

Del på