De rikeste blant oss snyter mest

Det regner penger over skatteparadisene.
Det regner penger over skatteparadisene.Foto: Shutterstock.com

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

Store formuer unndras beskatning
Et unikt samarbeid mellom forskere, skandinaviske skattemyndigheter og journalister har gitt helt ny kunnskap om hvem i Norge, Danmark og Sverige som faktisk gjemmer formuer i skatteparadiser. Studien er basert på dokumenter fra Swiss Leaks (HSBC), samt informasjon fra Panama Papers og norske og svenske skatteamnesti-ordning.  

Basert på dette fant Annette Alstadsæter (NMBU), Niels Johannesen (Københavns Universitet) og Gabriel Zucman (UC Berkeley) at de skjulte utenlandsformuene er svært konsentrert blant de aller rikeste.

De vel 1000 rikeste skandinaviske husholdningene eier halvparten av all den skjulte utenlandsformuen fra disse landene. Beregningene viser at denne gruppen gjemte en fjerdedel av den reelle formuen sin. Her er kun finansformuer regnet med, ikke smykker og malerier eller eiendommer.

The Economist skriver: A new study shows how little tax the super-rich pay 
Washington Post skriver: The ultra-rich are hiding way more money overseas than anyone realized 
Los Angeles Times: Study points to another advantage of the 1%: They're great at evading taxes 
Frankfurter Allgemeine skriver: Wer die meisten Steuern am Staat vorbeischleust 
Aftenposten skriver: Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt 
SVT skriver:Forskningstudie: De rikaste flyr skatt mest 
DR skriver: De rigeste 320 familier i Damark skjuler 60 millliarder i skattely

Mye vil ha mer
De aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01% av befolkningen, unndrar en tredjedel av skatten de skulle ha betalt. Dette står i sterk kontrast til det man tidligere har trodd og basert på tilfeldige kontroller, der de rikeste ikke skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet i befolkningen, som unndrar 3% av skatten de skulle ha betalt. Men slike tilfeldige kontroller kan ikke observere skjulte utenlandsformuer og overser da en viktig kanal for skatteunndragelse.

Større ulikhet enn noen visste
Ulikhet i størrelse på formuer måles typisk ved hjelp av skattedata. Men disse data inneholder naturligvis ikke skjulte formuer, for de er jo – skjult. For å måle ulikhet nøyaktig, må det tas høyde for den fordelingen av skjulte formuer som forskere er kommet fram til.

I de nye regnestykkene, med skjulte formuer inkludert, viser det seg at økningen i formue-ulikhet fra 1970 til nå er en god del større enn tidligere antatt. Andel av total formuepott i Norge for de topp 0.1% rikeste, de relativt få onkel Skruene som finnes her i landet, stiger for eksempel fra ca. 8% til ca. 10%. 

Skatteamnesti virker
De skandinaviske landene har i flere år hatt en skatteamnestiordning, hvor skjulte formuer kan tas hjem uten straffeskatt – kun ordinær skatt må betales (frivillig retting). 

Forskerne har undersøkt hva som skjer når tidligere skatteunndragere tar pengene hjem, via frivillig retting: medfører dette økte skatteinntekter på sikt for den norske stat eller reduserer de sine skattebetalinger igjen ved i økende grad å delta i lovlig skattetilpasning? Undersøkelsen av norske data viser at det første er tilfelle; de formuende øker ikke skattetilpasningen etter at pengene er hentet hjem. Dermed kan det å søke å redusere skatteunndragelsen til de rikeste ved å redusere omfanget av skjulte utenlandsformuer være en måte å øke statens totale skatteinntekter på.

Funnene i undersøkelsen kan slik brukes til å hjelpe skattemyndighetene i de skandinaviske land til å fokusere ressursene – og hjelpe politikerne til å vedta lover som hindrer skatteunndragelse til såkalte ”paradiser” for de få.

Fakta

Faktaramme:
Resultatene fra studien, utført av Annette Alstadsæter, Niels Johannesen og Gabriel Zucman blir presentert av Senter for adferds- og skatteforskning ved Handelsehøyskolen, NMBU, i artikkelen ”Tax Evasion and Inequality” Niels Johannesen  presenterer mandag 29.05.2017 resultater fra studien på en offentlig høring i det danske folketinget.

For mer informasjon, se Senter for skatte- og adferdsforsknings webside eller kontakt professor Annette Alstadsæter.

Siste versjon av artikkelen Tax Evasion og Inequality kan leses på her.

Publisert - Oppdatert

Del på