Bærekraft og internasjonal akkreditering 

Av Emma Susanna Hidas

Dronefoto av tårn- og urbygningen
Dronefoto av tårn- og urbygningenFoto: NMBU

Handelshøyskolen NMBU har en ledende posisjon i å knytte sammen forskning og undervisning til et tverrfaglig perspektiv på bærekraft. Vi jobber systematisk med FNs prinsipp for ansvarlig lederutdanning (PRME) og AACSB akkreditering.

Bærekraft ved Handelshøyskolen NMBU

Handelshøyskolen har siden 1931 vært en del av et høyskole- og universitetsmiljø og utviklet seg til en moderne nasjonalt ledende institusjon. Gjennom vår historie som Norges første økonomiske institutt, og vår ekspertise på energi, klima, miljø og mat skal vi sammen med våre studenter og kandidater bidra til å løse globale samfunns- og klimakriser slik at verden når FNs bærekraftsmål. 

Handelshøyskolen skal gjennom forskning utvikle ny kunnskap, og skal i sin undervisning og formidling av denne bidra til en økonomisk og bærekraftig ressursutnyttelse på bedrifts-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi skal utdanne fremragende fagpersoner og ledere som kan gå foran i arbeidet for en mer bærekraftig verden. 

Alle studieprogrammer og kjernefag skal ha bærekraft, etikk og ansvarlighet innlemmet i undervisningen i tråd med FNs bærekraftsmål og prinsippene for ansvarlig ledelsesutdanning, Principles for Responsible Management Education (PRME), som Handelshøyskolen NMBU har sluttet seg til.

PRME prinsipper_engasjement

AACSB akkreditering

Handelshøyskolen NMBU er kommet langt i AACSB-akkrediteringsprosessen av økonomiutdanningene og tar sikte på å bli akkreditert i 2025.  

I likhet med annen høyere utdanning i Norge er NMBUs studier akkreditert av NOKUT. Hvorfor ønsker vi i tillegg internasjonal akkreditering for studiene ved Handelshøyskolen? En internasjonal akkreditering i AACSB er et kvalitetsstempel som indikerer en ekstra kvalitet ut over den som følger av NOKUT-godkjenning. 

AACSB har blitt en internasjonal organisasjon som akkrediterer verdens beste handelshøyskoler. Det viktigste kravet for akkreditering er at skolene jobber systematisk for å forbedre sin kvalitet. De må ha klare mål for sin utdanning og godt samsvar mellom målene og hvordan de faktisk arbeider med utdanningen. Det kreves også at de måler studentenes læringsutbytte, gjennomfører forbedringstiltak der utbyttet ikke er i samsvar med målene, samt måler resultatene av tiltakene. 

Akkrediteringsarbeidet gir mye læring som Handelshøyskolen anvender i arbeidet med utvikling av studiene, blant annet knyttet til læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og måling av oppnådd læringsutbytte. 

Publisert - Oppdatert

Del på