Været i Ås 2023

Av Mareile Astrid Wolff

Vinterbilder av campus januar 2024

Sett under ett var 2023 et ganske gjennomsnittlig værår. Til tross for dette, huskes 2023 kanskje best som for varmt, for kaldt, for vått eller for tørt her på Ås.

Årsmiddeltemperatur på 6,4 °C var kun 0,1 °C høyere enn normaltemperaturen for perioden 1991-2020. Den totale nedbørsmengden i 2023 på 924 mm. er 3 % større enn normal årsnedbør.

Middeltemperaturen på Ås i både januar (−1,0 °C) og februar (0,3 °C) lå rundt 2 °C høyere enn normalt, henholdsvis 1,8 °C og 2,2 °C. I første vårmåned, mars, registrerte vi en negativ middeltemperatur på −1,1 °C, som dermed var 1,5 °C lavere enn normalt. På slutten av mars måned hadde vi igjen 10 cm snø på bakken og det virket som om vinteren aldri kom til å ta slutt.

I sterk kontrast til denne siste snørike vinterhilsen, ble hele mai for tørr. Kun 14 mm. nedbør falt i løpet av måneden, som tilsvarer 22 % av den normale nedbørmengden for mai. Månedsmiddel for mai var 11,0 °C som er 0,3 °C høyere enn normalt.

Tørken fortsatte i juni. Vi målte 31 mm. nedbør, som utgjør 40 % av normalen. Juni var i tillegg årets varmeste måned, med en middeltemperatur på 17,7 °C, som ligger hele 3,2 °C over normalen. Årets varmeste dag på 29,4 °C var 16. juni. Denne varme og tørre perioden betydde utfordringer for landbruket.

Da fellesferien begynte, skiftet været igjen fra varmt og tørt til kaldt og fuktig. Både juli og august var kaldere enn juni og hadde samme månedsmiddel på 15,5 °C. Disse månedene var også kjølige i forhold til normaltemperaturen som ligger på henholdsvis 16,7 °C og 15,7 °C for juli og august. Nedbørsmengdene skjøt i været. Det ble registrert 140 mm. i juli (82 mm. normalverdi) og 173 mm. i august (96 mm. normalverdi). To ganger i august falt det mer enn 40 mm. nedbør i løpet av et døgn: 7. og 26. august. Den første hendelsen skjedde i forbindelse med ekstremværet Hans, som førte til oversvømmelse og delvis alvorlige ødeleggelser av infrastruktur litt lengre nord i landet.

Det virket som et plaster på såret over en kjølig sommer at september ble uvanlig varm. Månedsmiddel på 14,2 °C er 2,7 °C høyere enn normaltemperaturen. Dermed ble september 2023 den tredje varmeste september i Ås siden 1874, slått kun av september i 2006 og 2016. Nedbørsmengden i september på 89 mm. var tilnærmet lik normalnedbørmengden (90 mm.).

Resten av året ble kjølig og tørt. I hele oktober, som vanligvis er den våteste måneden i Ås med en normal nedbørmengde på 105 mm., falt bare 25 mm. De siste dagene i oktober endte med snø på bakken og minusgrader, vinteren hadde alt kommet til Ås.

Både november og desember endte med negativt månedsmiddel, henholdsvis −0,7 °C og −5,2 °C. Det var dermed 2,5 °C og 3,2 °C lavere enn normalt. Mesteparten av nedbøren i desember kom som snø og det ble en hvit og kald jul i Ås. Årets laveste temperatur ble registrert andre juledag, 26. desember, med −16,8 °C.

Væråret i Ås var altså karakterisert av mange ekstremer på begge ender av skalaen, som til sammen endte i ganske normale gjennomsnittsverdier.

Publisert - Oppdatert

Del på