Universitetspedagogikk for ansatte med undervisningsoppgaver, VU-PPUN300

På vegne av prorektor for utdanning inviterer institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap til kurs i universitetspedagogikk for teknisk ansatte, stipendiater, postdok-er og administrativt ansatte ved NMBU. 

Kurset tilbys som et emne, VU-PPUN300 (10 studiepoeng), som vil gå over tre samlinger i løpet av vår og høst 2023, med følgende kursplan:

  1. samling: 14.-17. februar 2023: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
  2. samling: 12.-14. april 2023: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
  3. samling: 15.-17. november 2023: Hvordan følge opp læring underveis?

For å delta på kurset må du først søke om studierett i SøknadsWeb ved å velge "UNIPED" og "Pedagogikk for teknisk-administrativt ansatte" (søknadskode 4002). 

Husk å laste opp utfylt følgeskjema, som er en del av invitasjonen.

Hvis du får tilbud om plass på kurset vil du automatisk bli oppmeldt til emnet, VU-PPUN300, i StudentWeb.

Kursavgift: 15 000 NOK.

Frist for påmelding: 21. november 2022.

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen.