Thomas Hamarsland Bjånes

LAB Entreprenør AS – Tør å utfordre deg selv! Hvis noen ber deg om å gjøre en oppgave, er det fordi de har troen på at du kan løse den. Takk alltid ja til utfordringer! 

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du? 
Jeg er prosjektingeniør hos LAB Entreprenør AS. Jeg jobber for tiden med anbudsregning nye mulige prosjekter. Jeg lager og beskrivelser for prising av leverandører, planlegge og beskrive gjennomføring av mulige prosjekter. Vinner vi et anbud, skal prosjektet følges opp fra spaden går i jorden til nøkkelen er overlevert. 

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag? 
Det jeg liker best er at jeg har varierte arbeidsdager. Jeg møter mange mennesker og vi ser det fysiske resultatet av jobben vi planlegger.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?  
Jeg fikk tilbud om jobb i AF før jeg var ferdig med masteroppgaven. LAB er et datterselskap til AF i Bergen, og jeg byttet arbeidsplass fra Oslo til Bergen internt i konsernet på en smidig og god måte til det beste for alle parter. 

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?  
Å ha en kjennskap til økonomiske prinsipper og tekniske begreper har vært til hjelp i å forstå problemstillinger som dukker opp under byggeprosesser. Kjennskap til TEK17, norske standarder, i tillegg til enkelte begreper jeg bruker daglig i bransjen. Man er på langt nær ferdig utlært etter studier, og på mange måter begynner den egentlige læren når man starter i arbeid.  

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål 
Bygg står for omtrent 40 % av verdens utslipp, og 15 % av Norges klimagassutslipp kommer fra byggenæringen, og det produseres store mengder avfall fra byggeplasser.   

Vi har strenge egenkrav til avfallssortering (over 90 %), og vi forsøker å finne nye metoder for arbeidsoperasjonene våre, som for eksempel et prøveprosjekt med battericontainer på byggeplass i Bergen sentrum

Fra tidlig i prosjektene har vi fokus på blant annet miljøriktig prosjektering som f.eks. har som formål å velge de materialer og produkter som samlet gir en så lav ressurs- og miljøbelastning som mulig. Vi ønsker også, så langt det praktisk lar seg gjøre, å bidra til gjenvinning av brukte materialer og produkter. 

 Vi jobber etter en miljøpolicy som regelmessig skal forbedre vårt miljøsystem.

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU? 
Det jeg likte mest ved å studere på NMBU var studiehverdagen, og studentsamfunnet. Kombinasjonen av fagene, og muligheten til å velge fra et bredt spekter av fag. 

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Tør å utfordre deg selv! Hvis noen ber deg om å gjøre en oppgave, er det fordi de har troen på at du kan løse den. Takk alltid ja til utfordringer! 

Input fra arbeidsgiver

På hvilke måter tenker du at utdanningen til Thomas  har vært relevant for den jobben Thomas har i dag? 
Kombinasjonen av ingeniør- og økonomikompetanse er ganske skreddersydd for Entreprenører i byggebransjen.

På generell basis - hva er mest verdifullt for studenter å ha med seg fra studieprogrammet inn i arbeidslivet?
Evnen til å analysere problemstillinger.

Fakta

Studieprogram ved REALTEK: Industriell økonomi
År for uteksaminering: 2017  
Nåværende arbeidsplass: LAB Entreprenør AS

Publisert - Oppdatert

Del på