Temadag for universitetsskolen Frogn vgs

Av Siv Paus Brovold

Universitetsskole arbeider utforsker helse og livsmestring
Professor Sigrid Gjøtterud og Universitetslektor Morten Munthe holder foredrag om kunnskap, forskning og metode for elevene på Frogn vgs.Foto: Siv Paus Brovold

Tirsdag 10. oktober, på selveste verdensdagen for psykisk helse, arrangerte Frogn videregående skole gjennom universitetsskoleprosjektet en temadag om helse og livsmestring som avspark for vg3-elevenes individuelle forskningsprosjekter

Temadagen startet med at koordinator for universitetsskoleprosjektet, Siv Paus Brovold, ønsket velkommen til Vitenparken og NMBU, og avdelingsleder Turid Theien introduserte målsetning og plan for dagen. Elevene fikk et tankevekkende foredrag fra Bodil Haug, ombud for barn og unge i Viken Fylkeskommune, om psykisk helse og behovet for å høre til. Vitenparkens cafe sto for lunsjservering. Professor Sigrid Gjøtterud og Universitetslektor Morten Munthe fra ILU holdt et inspirerende foredrag om kunnskap, forskning og metode, for å ruste elevene til å utvikle gode problemstillinger og gjennomføre egne forskningsprosjekter. Avslutningsvis hadde lærer Per Gussgaard en kort innføring i presentasjonsformen Pecha Kucha. Elevene skal videre arbeide selvstendig med forskningsprosjektene sine i 2 uker, men vil også motta veiledning og konstruktive tilbakemeldinger både fra lærere og medelever i grupper, før prosjektet avsluttes med en forskerkonferanse der en fagjury vil trekke frem spesielt gode resultater.

Prosjektet vil være tverrfaglig innrettet da elevene skal koble minst to av sine fag i problemstillingen, og hovedformålet er å forberede dem på rollen mange av dem skal innta etter studieforberedende på videregående skole, en forberedelse på studie- og voksenlivet. De tar utgangspunkt i opplæringsloven §1-1 med ønske om å bevisstgjøre elevene på følgende punkter:

  • - folkehelse og livsmestring i et bredt, tverrfaglig perspektiv
  • - det å være studieforberedt og mestre livet som elev, student, ung voksen
  • - hvordan ta, bruke og gi veiledning
  • - det å planlegge, gjennomføre og evaluere et individuelt tverrfaglig forskningsprosjekt
  • - hva kunnskap er, hva slags kunnskap forskning kan gi, og hvilke forskningsmetoder som finnes i ulike fagtradisjoner
  • Frogn videregående skole er en av NMBUs universitetsskoler.
  • Et av universitetsskoleprosjektets satningsområder er forskning og skoleutvikling knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

Publisert - Oppdatert

Del på