Nye doktorer feiret med seremoni og fest

Av Kai Einar Tilley

Nye doktorer
Nye doktorerFoto: Håkon Sparre

Doktorgradsseremonien er en solid feiring av de 93 som forsvarte doktorgraden ved NMBU det siste året. En ferdig doktorgradsavhandling er både en stor personlig prestasjon og viktig for samfunnet. Derfor gjør NMBU ekstra stas på doktorene.


– I løpet av de siste året – For hver av dere har de siste årene vært en lang og intrikat reise. Du har jobbet hardt, sannsynligvis hardere enn noen gang før. Du har brutt ny grunn, sa rektor Sjur Baardsen under årets doktorgradsseremoni.

– Du er trent i å gjenkjenne problemer og har utviklet viktige verktøy for å løse dem. Foruten den personlige utviklingen, er arbeidet ditt selvfølgelig veldig viktig for NMBU. Dere er alle gode representanter for det hardtarbeidende vitenskapelige personalet som holder universitetet i live og kan eksistere, understrekte Baardsen.

Prorektor for forskning Øystein Johnsen la vekt på den store betydningen de nye doktorene hadde for universitetet.
– Denne dagen er en milepæl - ikke bare for deg personlig, men også for dette universitetet. Dine bidrag til vitenskap og samfunn er betydningsfulle - på alle måter. Ditt arbeid har brakt oss nærmere å nå våre mål. Det er en stor glede for oss å feire deg og din innsats her i dag. Vi er alle veldig stolte av deg, sa Johnsen.

Alf Bjørseths inspirasjonspris gikk til Torbjørn Mehl

– Torbjørn Mehl forsvarte doktorgradsavhandlingen ved NMBU - innen fornybar energi i 2018. Det nye i Mehls tilnærming er kombinasjonen av de teoretiske og eksperimentelle metodene som brukes. Han har vært en utmerket vitenskapelig formidler og promoterte resultatene av forskningen på 10 forskjellige internasjonale konferanser. Kandidatens arbeid har vekket betydelig interesse fra de fremste gruppene innen forskning innen solcelleteknologi i verden, sa Alf Bjørseth da han overrakte vinneren inspirasjonsprisen.

Bak Alf Bjørseths inspirasjonspris ved NMBU står selskapet Scatec og Alf Bjørseth. Prisen er på 100 000 kroner. Prisen skal være en viktig inspirasjon for unge forskere innen fornybar energi og biovitenskap tidlige i karrieren. Prisen tildeles en kandidat som har oppnådd en doktorgrad ved NMBU i løpet av de to siste årene.

NMBUs forskningspris 2019 til Morten Kjos
– Kjos arbeider innen mikrobiologi og brukt anvendt kunnskap, metoder og utstyr på en ny og original måte. Kjos jobber for å forstå hvilke molekylære mekanismer som forklarer måten bakterier multipliserer og hvordan antibiotikaresistens spres mellom bakterier.
Vinneren har lenge blitt beskrevet som en uavhengig forsker - til tross for sin unge alder.
Han har mottatt midler fra mange forskjellige kilder: Norges forskningsråd, EU, samt stipend fra europeiske biokjemiske samfunn. I tillegg har vinneren inntatt flere stillinger i arbeidsgrupper og evalueringskomiteer og er valgt som en representant for fakultetsstyret. Juryen var imponert over kandidatens forskningsresultater, innsats og engasjement, leste rektor Sjur Baardsen fra juryens begrunnelse.

NMBUs forskningspris ble opprettet i 2015 og deles ut hvert andre år. Prisen går til unge forskere ved NMBU som har utført forskning av høy kvalitet i internasjonal front, har stor innvirkning på det faglige miljøet når det gjelder innsats og tradisjoner innenfor fagfeltet og har vist et høyt nivå av individualitet og evne til å være nyskapende. Prisen er på 100.000 kroner.


Tre nye æresdoktorer ved NMBU

Universitetsstyret ved NMBU har godkjent tildelingen av æresdoktorat til professor Kongjian Yu innenfor landskapsarkitektur, professor Ottar Brox innen samfunnsvitenskap og Sven Olof Brunberg innen fagområdet økologi og naturressursforvaltning.

Les mer om de tre æresdoktorene i denne lenken.

Avsluttet med festmiddag
Doktorgradsseremonien ble avsluttet i Urbygningen med fotografering. Deretter gikk turen til Vitenparken for festmiddag og feiring langt ut over kvelden.

Publisert - Oppdatert

Del på