Julia Førde

Amesto NextBridge
– Engasjer deg i ting som Eik lab, det er gøy, du får praktisk erfaring og en direkte link til ulike bedrifter. Jeg er overbevist om at arbeidet mitt der var med på å skille meg ut under jobbsøking.

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Jeg jobber hovedsakelig med Business Intelligence, som handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, for deretter å sammenstille og tilgjengeliggjøre denne. Oppgavene mine går på å utvikle datavarehus for ulike kunder med bruk av Microsoft sine teknologier.

Samtidig får jeg tid til å videreutdanne meg og ta sertifiseringer.

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?
Jeg vil si at det beste med jobben er todelt.
Den første delen er det faglige. Jeg har hatt en bratt læringskurve, og jeg lærer nye ting hele tiden.  Jeg jobber mye med ulike bedrifter som har forskjellige fagområder. Dette gir meg innblikk i forskjellige bransjer, og det er positivt for meg hvis jeg vil spesialisere meg om noen år. Det blir da lettere for meg å vite hva jeg vil spesialisere meg i, og hva de forskjellige fagområdene går ut på.

Den andre delen er det sosiale. Jeg sto mellom ulike jobbtilbud når jeg var i intervjuprosessen for å få jobb. Vippeargumentet mitt for å velge Amesto NextBridge var det sosiale. Jeg skjønte fort at dette var mennesker jeg ville jobbe med, og at det var bra mennesker som genuint var interessert i faget. De ga meg en følelse om at alle ville det beste for alle. Jeg er veldig glad jeg valgte en jobb ut ifra interesser og det sosiale.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?
Jeg sendte ut søknader til ulike bransjer når jeg skrev master. Jeg var heldig, og ble tilbudt plass på Microsoft University (MSU). MSU har et 6 ukers intensivt kurs, og kursene går ut på å lære teknologiene til Microsoft. På slutten av kursperioden hadde vi 2-3 eksamener for å få sertifisering, sertifiseringen henger høyt innen data og IT, og er et godt springbrett når man er nyutdannet uten mye erfaring.  Når man blir tilbudt plass på MSU så har man allerede blitt ansatt av en samarbeidspartner til Microsoft.  Amesto NextBridge kontaktet meg via dette kurset, og det er slik jeg fikk den jobben jeg har i dag.

Jeg vil virkelig anbefale dette kurset, da det er en fin måte å få kontakter på.  Dette er også en fin erfaring man kan skrive opp på CV! Jeg hadde aldri funnet Amesto NextBridge hvis det ikke var for MSU.

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
Jeg bruker ikke spesifikt det jeg lærte i utdanningen, men når man sliter seg gjennom utfordrerne fag i miljøfysikk blir man mindre redd for å kaste seg ut i andre ukjente fagområder.
Jeg bruker oftest det jeg lærte i programmerings- og maskinlærefagene. Det er ikke nødvendigvis samme program som blir brukt, men det er samme utførelse og tankegang.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?
Denne var litt gøy! Amest NextBridge deltok på Nordic SAS Hackaton hvor hovedkrav var at man måtte oppfylle minst ett av FNs bærekraftsmål. Amesto NextBridge vant hele hackatonnet hvor de brukte maskinlæring for å analysere bienes dans. Ved hjelp av avansert videoanalyse fra bikubene så de hvor biene hentet mat og hvor birøktene måtte flytte bikubene. Dette gjør så livet til biene blir lettere, og man kan plassere bikuber på det mest gunstige stedet.  

Amesto NextBridge har også lansert omfattende bærekraftstrategi hvor de fokuserer på fire av bærekraftsmålene.

 Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?
Det var en lærer på videregående skole som snakket veldig varmt om studiet på NMBU. Valget om å studere på NMBU ble lett, da jeg hadde et ønske om å reise litt lenger vekk. Det var i tillegg flere jeg kjenner som sa NMBU hadde et veldig bra faglig og sosialt miljø. Jeg skulle i utgangspunktet bare ta grunnstudium på NMBU og bytte til NTNU etter, men jeg likte meg så godt at jeg valgte å bli igjen her.

Hva likte du best med å studere på NMBU?
Det jeg likte best med NMBU er at man kan delta på alt. Man har mange muligheter her fordi alle er engasjerte og liker å drive på med mye forskjellig. Det er ingen som blir satt i bås. Jeg stortrivdes også på deltidsjobben min på Eik ideverksted.

Hvilke Karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Ikke stress hvis du ikke får relevant sommerjobb med en gang. Det er normalt å ikke få det, og det kommer til å ordne seg til slutt.

  • Vær åpen for nye muligheter/ jobbtilbud selv om det ikke var akkurat det du så for deg tre år tidligere.
  • Legg vekt på det sosiale når du skal velge jobb. Det er viktig med en arbeidsgiver som ser deg.
  • Engasjer deg i ting som Eik lab, det er gøy, du får praktisk erfaring og en direkte link til ulike bedrifter. Jeg er overbevist om at arbeidet mitt der var med på å skille meg ut under jobbsøking.

Fakta

Navn: Julia Førde
Studieprogram ved NMBU: Miljøfysikk og fornybar energi
År for uteksaminering: 2019
Nåværende arbeidsplass: Amesto NextBridge
Andre relevante jobber, traineestillinger o.l: Microsoft University og Eik ideverksted.

Amesto NextBridge vant SAS hackaton

Publisert - Oppdatert

Del på