Studenter i geometikk gjør landmåling utenfor Urbygningen ved NMBU. På bildet: Jørgen Loe Kvalberg.

institutt for geomatikk:

Institutt for geomatikk tilbyr bachelor, femårig master og PhD-utdanning i geomatikk. Vi består av ca. 15 tilsette, inkludert stipendiatar.

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi. Dette kan involvere alt frå måling og innsmaling av data, til visualisering, modellering og bruk.

Geomatikk kan brukast til å utvikle teknologi som GPS på mobilen din, byggje satellittar som måler jordkloden ned til millimeteren og til å måle endringar i isbrear og havnivå.

Forskinga og utdanninga vår er spesialisert innen:

  • Geoinformatikk
  • Geodesi
  • Fjernmåling

Studieprogram:

Kontakt