Big data

Institutt for datavitskap

Vi er ca. 15 personar som underviser i og forskar på datavitskap. Vi har eit engasjert fagmiljø der studentar og forskarar arbeider saman for å løyse praktiske utfordringar.

Datavitskapmiljøet ved NMBU har ein kjerne av dedikerte datavitarar og tilgang til store ressursar i engasjerte professorar, forskarar og teknikarar innan ulike spesialiseringar.

Studere datavitskap

På studia ved instituttet for datavitskap lærer du å finne mønstre i enorme datamengder, og kunnskapen til forstå og utnytte dei. Vel du ei utdanning ved NMBU, får du også lære korleis du skal bruke faga i eit miljø- og berekraftperspektiv.

Tilknytta studieprogram:

Tilknytta forskingsgrupper:

Kontakt