Fremtidige naturbruks- og realfagslærere gir NMBU toppskår

Studentene ved PPU på NMBU er fornøyde med studiekvaliteten.
Studentene ved PPU på NMBU er fornøyde med studiekvaliteten.Foto: Håkon Sparre

Studenter ved praktisk pedagogisk utdanning på NMBU er blant de mest fornøyde PPU-studentene i landet.

Det viser en ny nasjonal undersøkelse av studenters oppfatning av sitt PPU-studium. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

PPU står for praktisk-pedagogisk utdanning, og er et påbygningsstudium som kvalifiserer deg til å undervise i videregående skole eller grunnskole. NMBU tilbyr tre studieløp i PPU: PPU i realfag, PPU i naturbruk, og PPU i kombinasjonen realfag og naturbruk.

Studentene roser læringsmiljøet ved NMBU

I undersøkelsen har studentene blant annet blitt spurt om hvorvidt de er tilfredse med hvordan undervisningen er lagt opp, tilbakemeldinger fra faglige ansatte, faglig veiledning og miljø på studiet. De har også fått spørsmål om hvorvidt studiet forbereder dem godt til å jobben som lærer.

Så godt som alle PPU-studentene oppgir at undervisningen ved NMBU er engasjerende. Like mange svarer at de er tilfredse med tilbakemeldingene de får fra faglige ansatte, og med det sosiale og faglige miljøet på studiene. Studentene er også svært fornøyde med hvordan tilretteleggelsen for læring i emnene fag- og yrkesdidaktikk og pedagogikk forbereder dem til jobben som lærer.

 81 % av studentene ved PPU  svarer at praktisk pedagogisk utdanning gir dem lyst til å jobbe som lærer i skoleverket.

Mest tilfreds på PPU i naturbruk

Undersøkelsen viser generelt at studenter på PPU yrkesfag er mer tilfredse enn studenter på PPU allmennfag. Studentene i yrkesfaget naturbruk er spesielt tilfredse med PPU-studiet. NMBU er det eneste universitetet i landet som tilbyr en slik fordypning.

– PPU i naturbruk får mange søkere og studenter i forhold til at det er et begrenset antall mulige søkere. Studentene kommer fra hele landet til ukentlige samlinger på Ås. Det store flertallet sier de har blitt anbefalt å søke av kolleger og fagfeller som er tidligere PPU-studenter, sier professor Erling Krogh, som har hatt ansvar for lærerutdanningen i yrkesfag naturbruk de siste 20 årene.

Han tror det er flere årsaker til at studentene er tilfredse med studiet, og trekker frem at de i løpet av de første samlingene jobber mye med å skape trygghet og tillit – mellom studentene, mellom studentene og lærergjerningen, og mellom studenter og fagansatte på NMBU.

Krogh legger til at de gode tilbakemeldingene i NOKUT-undersøkelsen er en fjær i hatten for hele PPU-utdanningen på NMBU.

– Vi får gjennomgående meget positive evalueringer fra studentene, men det er selvfølgelig en stor glede og en bekreftelse å få våre interne erfaringer bekreftet i en nasjonal undersøkelse, sier han.

Publisert - Oppdatert

Del på