EduData – nettressurs for programmering for lærere

EduData er en nettressurs for lærere som skal bruke programmering som verktøy i sine fag. Nettsiden og ressursene ligger åpent tilgjengelig for alle, og har nedlastbare undervisningsopplegg med programmering knytta til en rekke fag og temaer. Den har også en database med ulike datasett med standardisert formatering, som kan lastes ned og trekkes inn i undervisninga.

Klikk her for å komme til EduData sin nettside.

Vi møter mange lærere gjennom etterutdanningen vår i programmering. Mange av dem forteller oss at de ønsker seg flere eksempler på undervisningsopplegg med programmering i fag, knytta til konkrete læreplanmål. Hensikten med plattformen EduData er å bidra til å møte dette behovet, både for våre samarbeidsskoler og lærere ved andre skoler.

Vi tilbyr også samarbeid knytta til kompetanseheving i utvikling av undervisningsopplegg med programmering. Dette kan for eksempel være:

  • Hvordan tilpasse oppleggene på EduData til sin egen klasse. Undervisningseksemplene vi har lagt ut er nokså omfattende, og tanken med det er at dersom det er for mye innhold for ens elevgruppe, kan man fjerne ting. Samtidig kan det være utfordrende å gjøre dette helt på egenhånd, og NMBU kan være en samarbeidspartner for lærerteam ved skoler som vil jobbe med dette.
  • Hvordan bruke datasett i undervisning. En av styrkene til programmering som verktøy, er at det gir mulighet til å bruke store, reelle datasett i undervisninga - men dette kan være utfordrende hvis man ikke har erfaring med det fra før. Det kan også være noen lærere er interesserte i å finne og formatere egne datasett. NMBU kan bidra inn mot dette, både når det kommer til det rent tekniske med formatering og innlasting av datasett, og de didaktiske diskusjonene rundt hva som er gode datasett og hvordan det kan bidra til å øke forståelse i faget.
  • Hvordan lage egne undervisningsopplegg med programmering. Det er mange ting å tenke på når man skal lage gode undervisningsopplegg med programmering der faget står i fokus (og ikke programmeringa i seg selv). Dette gjelder både når man lager noe helt fra bunnen, og når man lager opplegg med utgangspunkt i andre opplegg. NMBU kan være en samarbeidspartner i å utvikle kompetanse i lærerteam knytta til oppbygging, utprøving og tilpasninger av undervisningsopplegg med programmering.

Plattformen er relativt ny, og er fremdeles under uvikling. Foreløpig ligger det kun ute undervisningsopplegg beregna på undervisning i videregående skole, men etter hvert ønsker vi også å ha opplegg der som er retta mot både ungdomsskole og høgskole/universitet.

EduData er utvikla av Morten Munthe med bidrag fra Nora Borge Bull og Hanne Alsvik Øygarden, i samarbeid med NMBU og Utdanningsetaten i Oslo.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på hvordan vi kan tilpasse utviklingsprosjekter etter deres behov.