Christine Spiten

WWF Verdens naturfond "Jeg opplevde at jo mer jeg engasjerte meg, desto mer fikk jeg ut av studietiden – både faglig og sosialt. Det var ingen grenser for hvor mye man kunne lære eller dypdykke inn i emner man interesserte seg for"

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Jeg jobber med sirkulærøkonomi og har ansvar for å lede to prosjekter hos WWF; Plastsmart Idrett og Plastsmarte byer og kommuner. Arbeidet går ut på å organisere og tilrettelegge for framdriften i disse prosjektene sammen med eksterne partnere, og knytte dette til WWFs nasjonale og globale strategi.

Hva er det best/mest spennende med den jobben du har i dag?
Det beste med jobben i WWF er alt jeg lærer hele tiden. Gjennom arbeidet jge gjør der, er jeg koblet til et enormt, globalt nettverk med eksperter innenfor alle områder innen miljø- og natur. Det er en stor kontrast fra å arbeide i et lite oppstartsselskap - og det er spennende å få innblikk i og være med på å gjøre en forskjell på et mer overordnet nivå. 

Dessuten har jeg muligheten til å bringe med meg det jeg har lært fra oppstart-verden, og å jobbe kreativt og benytte nettverket jeg allerede har, gjennom å knytte partnerskap og samarbeid med næringslivet. 

Jeg er sikker på at de beste løsningene oppstår nettopp i samarbeid på tvers av det private, offentlige og oss som forbrukere.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag? 
Da jeg skrev masteroppgaven min ved NMBU, hadde jeg allerede etablert kontakt med mine med-gründere i Trondheim, så da oppgaven var levert tok jeg et feltstudie i Tanzania og Zanzibar med Noragric, før jeg flyttet til Trondheim og startet selskapet Blueye Robotics. Masteroppgaven min dannet på mange måter grunnlaget for selskapet, som skulle utvikle undervannsdroner og gjøre havet tilgjengelig for alle ved bruk av enkel teknologi og brukervennlighet.
Etter 4,5 år i Blueye, sa jeg opp jobben og jobbet fra eget AS et halvt år mens jeg tenkte på hva jeg ville gjøre videre. Gründerperioden var på mange måter over i Blueye, selskapet hadde vokst og produktet var i markedet, og det var ikke salg og drift jeg var motivert av. Jobben i WWF var en spennende mulighet til å lære mer om hvordan å arbeide i en internasjonal, og større organisasjon – og direkte med å løse aktuelle miljøutfordrninger knyttet til hav og samfunn.

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
I nåværende jobb bruker jeg mest av selve studie- og arbeidsteknikken jeg lærte underveis i utdanningen. Jeg jobber en del selvstendig med problemløsning og strategisk, og også i teams med andre internt i organisasjonen og utenfor. Jeg får bruk for mye litt av alt, men skulle gjerne brukt – og videreutviklet – det teknisk faglige mer. Det fikk jeg derimot brukt mer av i Blueye, så jeg tror det vil gå i faser.

I samarbeid med andre selskaper, organisasjoner og forskningsgrupper har jeg stor nytte av fagene jeg tok i Indøk. Det handler ofte om å ha en god grunnforståelse for fysikk, miljø og økonomi – når vi skal arbeide med løsninger som knytter disse disiplinene sammen.

Ved NMBU var jeg også veldig engasjert i foreningsarbeid, og var leder for Tekna-gruppen, ansvarlig for markedsføring i linjeforeningen og etablerte studentforeningen Collegium Alfa. Det jeg lærte der er på mange måter like verdifullt for mitt arbeid i dag. 

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?
 WWF jobber med en overordnet visjon om at mennesket og natur skal leve i harmoni – eller sagt på en enklere måte; løse klimakrisen og bevare naturens biomangfold.

Det er store mål, som vi selvsagt har delt opp og jobber strategisk for å nå. I mitt arbeid med sirkulærøkonomi jobber jeg direkte med mål 11: Bærekraftige byer og samfunn og 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, men også mål 13, 14 og 15 som handler om å bekjempe klimaproblemer og ta vare på livet i hav og på land.

Sist, men ikke minst; mål 17 som handler om samarbeid. Vi jobber tett med myndigheter og næringsliv i alt vi gjør, og også for å skape engasjement og verktøy for oss som forbrukere og individer.

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU? 
Det var mye på grunn av Universitetets grønne profil og miljøfokus. I tillegg spilte faglig mangfold en stor rolle; her var det så mange spennende studier og jeg håpet å kunne lære av og inspireres av medstudenter fra andre linjer. Jeg endte jo også med å plukke litt fag fra andre studier og kombinere med mitt eget, og det tror jeg NMBU var spesielt gode på å tilrettelegge for.
Universitetets beliggenhet var også tiltrekkende; ikke for langt fra byen, men stadig ikke INNI byen, noe som utvilsomt tilrettelegger for et veldig samlet og sosialt studiemiljø

Hva likte du best med å studere på NMBU?
At det var så kort vei mellom studenter og professorer. Det var alltid mulig å stille spørsmål direkte, eller komme med forslag og innspill underveis.
Jeg opplevde at jo mer jeg engasjerte meg, desto mer fikk jeg ut av studietiden – både faglig og sosialt. Det var ingen grenser for hvor mye man kunne lære eller dypdykke inn i emner man interesserte seg for.

Også elsket jeg campus – det er det vakreste studiestedet jeg vet om! Selv UC Berkeley (hvor jeg var på Gründerskole) ble litt blekt i forhold.

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Å huske på at det er mulig å se utenfor standard studieplan. Bruk studieplanen so et godt utgangspunkt, og ikke vær redd for å snakke med veileder eller professor, dersom det er noe du brenner for, eller vil lære mer om! Det er så mange muligheter, og du kan også skape dem selv.

Fakta


Studieprogram ved NMBU: Indøk – Energi + frittstående fag fra Master i Entreprenørskap og Coastal Management
År for uteksaminering:  2015

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger eller lignende:
Gründer av Blueye Robotics (2015-19)
Co-Captain EntrepreneurShip One
Medlem av Rådet DNV-GL
Styremedlem Ski-VM 2025
Styremedlem Passion for Ocean
Angel Investor Atomico 2020
Gründerskolen 2014 m/Internship i OpenROV San Francisco

Plastsmart Idrett

Plastsmarte byer og kommuner

Publisert - Oppdatert

Del på