Anders Halvorsen

Greåker videregående skole – Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene.

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Jeg jobber som faglærer på en ungdomsskole i Halden og underviser i matematikk og naturfag på alle trinn. Arbeidsoppgavene mine består av undervisning i nevnte fag, men også planlegging og refleksjon rundt opplegg med andre lærere. Det er viktig at vi som er lærere deler undervisningsopplegg og snakker om hvordan mulighetene er for å endre eller tilpasse opplegget til forskjellige elevgrupper. En annen stor del av arbeidet er å sørge for at alle elever trives på skolen.

Hva er det beste/mest spennende med jobben du har i dag?
Det første jeg tenker er at man jobber med mennesker og spesielt barn og unge. Jeg har et mål om å få unge mennesker til å tenke over hvordan skolefagene kan bidra til å gjøre gode valg i livet. Det jeg synes er spennende er, først og fremst, studien av ungdomskulturen her på skolen, og hvordan den reguleres av både skolemiljø og det faglige. Ungdomsskolen er en tid hvor elever blir vurdert med karakterer, og det stilles mer krav til skolearbeid. Jeg synes det er spennende å kunne påvirke både det faglige innholdet, og se hvordan elevene utvikler seg gjennom tiden her på skolen, med målet om å gjøre gode valg senere.

Hva var veien fra studiene til jobben du har i dag?
Jeg vil si at det beste grunnlaget du har når du skal få deg jobb som lærer, er mye praksis, og gjerne på forskjellige klassetrinn. Lektorprogrammet på NMBU la godt opp til dette, da de bruker samarbeidsskoler som studentene får praksisplass på, uten å måtte streve med å finne plass selv. Det er akkurat i praksisperiodene du får muligheten til å vise hvordan du er som person, en underviser og en kollega. Mulighetene for å åpne flere nettverk vil jeg si er en vesentlig del av jobbsøkerprosessen. Jeg er veldig glad for at NMBU har samarbeidsskoler de tilbyr lektorstudentene!


Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
Jeg bruker en god mix av faglig innhold eller påfyll, og strategier knyttet til undervisning. Som faglærer på ungdomsskole erfarer jeg at det er en viss kombinasjon av faglig innhold og det sosiale miljøet som påvirker elevene mest i hverdagen. På NMBU la foreleserne på instituttet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap opp til mye refleksjonsoppgaver knyttet til både elevenes trivsel og tilpasset opplæring med relevante caser. Dette ga meg mye innspill til hvordan man kan møte elevene på det stadiet de er. Som sagt er trivsel det viktigste for elevene, og da tenker jeg at man må hele tiden må godta at det faglige kommer som andreprioritet etter det sosiale. Jeg tenker ofte tilbake på caser vi har snakket om tidligere i utdanningen, og bruker refleksjonene derfra. 

Hvordan bidrar du/jobben din i arbeidet med FN’s bærekraftsmål?
Skolen bidrar blant annet til at elevene skal trives på skolen, og forsøker å opprettholde god helse og livskvalitet. Det vil for eksempel si at skolen er opptatt av at alle elever skal ha utdanningstilbud, elever skal ha rett til ekstra oppfølging, mulighet til å snakke med veiledere og/eller helsepersonell (helsesykepleier). I ulike fag jobber lærerne med å introdusere bærekraftsmålene til elevene, slik at elevene får noe kunnskap om hva det dreier seg om. Skolen har også en policy på søppelrydding, som skal gjennomføres av ulike klasser hver uke.

Mitt bidrag i denne settingen er at jeg trekker inn noen av bærekraftmålene i naturfag. For eksempel lager jeg opplegg for at elevene skal lære om forbruk, energi eller klimaendringer. På våren har jeg brukt en naturfagtime til å ta med elevene ut av klasserommet for å lete etter plast i skogen. Eller så passer jeg på å kildesortere avfall og gå til jobb (når det er vår). 

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?
NMBU hadde lektorutdanning med mulighet for å fordype seg, og universitet lå nærmest hjemstedet mitt. 

Hva likte du mest ved å studere på NMBU?
Jeg er veldig glad i realfag, så jeg likte at fysikkemnene i utdanningen var bygd opp i kronologisk rekkefølge. Jeg var veldig fornøyd med foreleserne i de emnene jeg hadde, fordi de viste engasjement og jeg føler at de har en humor som treffer studentene. Jeg satt også stor pris på at mange forelesere tok seg tid til å svare på spørsmål knyttet til fagene. Det sosiale miljøet på NMBU er helt topp, og jeg følte jeg passet inn med medstudenter på samme studie. På lektorutdanningen ble det lagt til rette for mye sosiale aktiviteter, turer og kollokviearbeid. Jeg er veldig fornøyd med å ha opplevd studenttilværelsen på NMBU.

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Gå en runde med deg selv etter første praksisperiode og spør deg selv: Synes jeg dette var gøy? Jeg mener at man som student bør finne tidlig ut om studiet er noe for deg eller ikke. Når det gjelder karriere, så vil jeg anbefale at alle lektorstudenter bør vise sin beste side i praksisperiodene ved å gi et godt førsteinntrykk, og hele tiden fremstå som en person som er mottakelig for samtaler, nye innfallsvinkler. Rett og slett vise at du er i stand til å tilpasse deg.

Fakta

Navn: Anders Halvorsen
Studieprogram: Lektorutdanning i Realfag
År for uteksaminering: 2021
Nåværende arbeidsplass og tittel: Greåker videregående skole, lektor med tilleggsutdanning
Andre relevante jobber: Utvikler i Cappelen Damm.  

Publisert - Oppdatert

Del på