Ragnhild Mobæk: Miljørådgiver

Ragnhild Mobæk (26) arbeider som miljørådgiver i Eidsiva energi AS.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
- Etter endt utdannelse som viltøkolog fikk jeg jobb i Vikinglaugets traineeordning, som innebærer engasjement hos forskjellige bedrifter i Hamar-området.

Ragnhild forteller ivrig videre:
- Nå er jeg inne i min siste modul hos Eidsiva energi, og her får jeg virkelig brukt utdannelsen min! Mine oppgaver er kartlegge bedriftens miljøutfordringer, foreslå aktuelle tiltak og bidra til utvikle og styrke bedriftens miljørapportering. Jeg reiser rundt til bedriftens ulike avdelinger for samle informasjon om rutiner og praksis, og ser på alt fra skogrydding langs linjenettet, anleggsvirksomhet og ENØK-tiltak til avfallshåndtering.

Hvorfor valgte du studere på UMB?
- Det var først og fremst ryktene om det knallgode og mangfoldige studentmiljet på Ås som gjorde at jeg valgte studere biologi her. I tillegg telte det positivt at UMB har et lite og oversiktlig miljø og at avstanden mellom student og foreleser ikke er så stor.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- Økologiutdannelsen har gitt meg en god forståelse av prosesser i naturen og menneskets påvirkning på økosystemer, noe jeg mener er nyttig kunnskap uansett hvilken jobb du ender opp i.

Selv om jeg har jobbet med fagfelt som ligger langt unna biologien, har jeg likevel hatt nytte av utdannelsen gjennom analyse av komplekse problemstillinger, systemtenkning og sammenstilling av store mengder informasjon.

Er det spesielle fag du har hatt spesielt nytte av?
- Jeg har hatt god nytte av kursene i økologi og naturforvaltning, samt statistikk. Feltkursene i botanikk og zoologi er uvurderlige!

Råd til kommende studenter?
- Nyt studietida og gå på Samfunnet! Bruk Samfunnet og Studentdemokratiet som en læringsarena gjennom ta på deg verv og jobber i Samfunnets komiteer og UKA i Ås.
Relevant praksis gjennom sommerjobber og feltarbeid er gull verdt og kan være det første skrittet ut i en spennende jobb etter studiet. Vær en flittig student, men ikke glem ha det gøy!

Fakta

Informasjon om:
- master i kologi

Publisert - Oppdatert

Del på