Maarten van der Eynden: tropisk skog i Miljøverndepartementet

Maarten van der Eynden forteller at flere trakk på smilebåndet da han valgte å studere tropisk økologi i Norge. Nå har han fått drømmejobben i Miljøverndepartementet!

Marten van der Eyden tok master i tropisk kologi ved UMB.Marten van der Eyden tok master i tropisk kologi ved UMB. Photo: Privat

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber i Miljøverndepartementet i det som kalles ”Regjeringens klima- og skogprosjekt”. Vi arbeider med Norges uttalte mål om å bidra til å redusere avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Prosjektet arbeider gjennom bilaterale avtaler med enkeltland og gjennom internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken. I tillegg arbeider man for å få en avtale rundt tropisk skog inkludert i en ny, bindende klimaavtale under FNs klimakonvensjon. Sivilt samfunn støttes også gjennom en bevilgning administrert av Norad.

Jeg er en av få i teamet med naturvitenskapelig bakgrunn, og jobber derfor med disse aspektene av arbeidet. Jeg er hovedkontaktperson for saker som angår måling, rapportering og verifisering av karbonutslipp, samt for biodiversitetsspørsmål. Jeg har også vært med på møter i klimakonvensjonen når mer tekniske spørsmål har vært på dagsorden.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Etter fire år ved Universitetet i Agder (et år mediefag og bachelor i biologi) tok jeg et pauseår fra studiene. I løpet av dette året arbeidet jeg frivillig i fire måneder i tåkeskogen i Ecuador, noe som virkelig fikk meg interessert i tropisk biologi og naturforvaltning. Planen var egentlig å studere enten toksikologi ved UiO eller parasittologi i København, men da jeg så at UMB hadde mastergrad i tropisk økologi og naturforvaltning var valget ganske enkelt.

 Feltarbeid i tropene.Feltarbeid i tropene. Photo: Privat


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?

Jeg gjorde masterarbeidet mitt på karbonmålemetoder og biodiversitet i forhold til branner i høyfjellet i Peru. I tillegg til dette hadde jeg et sidepensum om REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation). Jobben min i dag handler om målesystemer for karbon og biodiversitetshensyn i REDD-konteksten, så man kan trygt si at utdanningen min har vært midt i blinken!

Råd til kommende studenter?
Ha det gøy! Gjør noe du liker – mange trakk på smilebåndet da jeg valgte å studere tropisk økologi i Norge, men erfaringene mine, og blant mange andre jeg kjenner, er at det finnes masse spennende jobber der ute, nesten uansett hvilket fagfelt og hvilken spesialisering man velger.

Det er også lurt å benytte anledningen til å bli kjent med folk gjennom foreninger eller på studentkafeen og studentpuben. Studenter fra hele verden er samlet her, noe som tilfører både faglige og sosiale settinger interessante perspektiver.

Helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å reise mye under studietiden, og til å benytte anledningen til å ta noen lange, slappe morgener av og til – det siste er nemlig mye vanskeligere å forsvare når man har jobb..

Publisert - Oppdatert

Del på