Johannes C. Apon: Arktisk naturguide

Av Brage Monsen

Johannes C. Apon på jobb som naturguide
Johannes C. Apon på jobb som naturguideFoto: www.outdoorlifenorway.com

Johannes C. Apon fra Nederland har en mastergrad i Naturbasert reiseliv fra NMBU. Etter ytterligere et år med studier innen arktisk naturguiding på Svalbard lagde han sin egen drømmejobb ved å starte bedriften Outdoorlife Norway, www.outdoorlifenorway.com.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg er selvstendig næringsdrivende, men liker bedre å kalle meg selv reiselivsutvikler og arktisk naturguide. Gjennom bedriften min "Outdoorlife Norway" arrangerer jeg aktivitetsturer i naturen rundt Lysefjorden, på Hardangervidda og på Svalbard, samt andre regioner ved behov. Det betyr at jeg ofte er på befaring og på rekognosering for å finne nye spennende turer for turister fra inn- og utlandet. I tillegg til å guide selvstendig, leier jeg meg også ut til andre aktivitetsbedrifter og destinasjonsselskaper som guide og turleder for gruppe- og presseturer. Guidede turer preges av sesongsvingninger. I lavsesongene tar jeg derfor oppdrag fra næringsutviklingsbedrifter og destinasjonsselskap som reiselivsutvikler. Oppdragene kan være veldig forskjellige, og varierer fra å bidra til utvikling av regionsguider til besøksundersøkelser og reiselivsutredninger.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg har en bachelor i reiselivsledelse fra HiL og føler at det har gitt meg en solid basis. Som alle lærebøkene og reiselivsartikler sier er naturbasert reiseliv en av de sterkest voksende grener innenfor turisme. Jeg valgte å ta en master i naturbasert reiseliv for å tilegne meg mer spisskompetanse innenfor et fagfelt som jeg er veldig opptatt av. I tradisjonelt reiseliv er det mye fokus på hotell- og restaurantdrift, samt transportvirksomhet. Men turister reiser til Norge for å oppleve den unike naturen vi har. Jeg føler at studiet bidrar til mer og bedre kunnskap om naturbasert aktivitetsturisme, nettverksbygging og næringsutvikling. Det er mitt personlige mål å få flere ut i naturen på en bærekraftig måte som ivaretar naturverdiene, gjesteopplevelsen og lokale ringvirkninger, og det er nettopp det studiet fokuserer på.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg har hatt mye nytte av fagene jeg tok ved NMBU. Ved å starte egen bedrift har jeg kunnet bruke kunnskap fra fagene om næringsutvikling og bedriftsetablering. Utfluktene til ulike reisemål, destinasjonsselskap, nasjonalparker og aktivitetsbedrifter har gitt meg verdifull kunnskap om hvordan reiselivet er organisert, betydningen av samarbeid og tilrettelegging, samt produktutvikling. Videre har jeg i mine oppdrag hatt stor nytte av fagene relatert til miljørett og naturmangfoldloven, samt arealplanlegging, noe jeg aldri ville trodd da jeg studerte.

Johannes C. Apon tilbringer mye tid ute i Naturen i forbindelse med drift av sitt eget selskap.
Johannes C. Apon tilbringer mye tid ute i Naturen i forbindelse med drift av sitt eget selskap. Foto: www.outdoorlifenorway.com

Råd til kommende studenter?
Kom deg ut i naturen! Ta kontakt med aktivitetsbedrifter og destinasjonsselskap når du studerer. Dette vil kunne gi deg interessante sommerjobber, kontakter og eventuelle caser for en masteroppgave. Ta et fritt emne og spør universitetet og/eller næringslivet om relevante forskningsoppgaver. Dette gir veldig nyttig kunnskap for næringen og forskningen, og interessant og relevant erfaring for deg! Dra på utveksling og se hvordan natur- og verneområdeforvaltningen, samt reiselivsnæringen er organisert i utlandet. En relevant masteroppgave vil videre øke dine sjanser for å få en interessant jobb. Jeg føler at studenter får seg jobb ganske raskt, men mange jobber med naturforvaltning. Dette er en veldig viktig oppgave, men jeg skulle gjerne sett at enda flere ønsket å jobbe aktivt med produkt- og næringsutvikling. Der er jobbene ikke like lett å få, på grunn av sesongsvingninger, prosjektarbeid og (noen ganger) krappe budsjetter. Husk da at det er mulig å starte egen bedrift! Det har gjort at jeg jobber på mange forskjellige og spennende plasser, med mange interessante personer, og med ulike utfordrende oppgaver. Det er fortsatt ikke mange som har en master i naturbasert reiseliv, og det gjør at du har ettertraktet kompetanse som næringen har bruk for!

Publisert - Oppdatert

Del på