Det er viktig å sikre store gjenværende leveområder for trua arter

Av Anne Sverdrup-Thygeson

Ny artikkel ute!

Bryr sjeldne arter seg om hvordan leveområdene deres er fordelt i landskapet, eller er det bare det totale arealet med gjenværende levesteder som teller? Sammen med Marianne Evju har jeg sett på det i en nylig publisert artikkel, der vi undersøkte spesialiserte karplanter i åpen grunnlendt kalkmark nær Oslo.

Vi fant at artsrikdommen (som forventet) økte med økende areal leveområder rundt, men i tillegg har størrelsen på det lokale leveområdet en ekstra effekt på artsmangfoldet.

Det betyr at vi må både ta vare på de største gjenværende områdene med kalkmark, og en høy andel kalkmark rundt disse, for å sikre artsmangfoldet.

Artikkelen er bak betalingsmur i tidsskriftet Landscape Ecology, si fra om du vil lese og ikke har tilgang: https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-016-0405-7

Publisert - Oppdatert

Del på