Christine Svarva Nielsen: Visit Innherred

Etter å ha studert Naturbasert reiseliv ved NMBU fikk Christine Svarva Nielsen en spennende og variert jobb i Visit Innherred - destinasjonsselskapet for Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber nå i Visit Innherred, destinasjonsselskapet for Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Jeg arbeider med salg og markedsføring, på sommeren jobber jeg på turistkontoret som har åpent hele året. Samtidig arbeider jeg med prosjekter. Akkurat nå betyr det at jeg jobber med et bedriftsnettverk i Steinkjer; Norges Midtpunkt SA som har fått prosjektmidler til å videreutvikle nettverket. Dette avsluttes i mai, og da skal jeg begynne med et nytt prosjekt.    

Christine Svarva Nielsen nsker velkommen til Innherred turistkontor. Christine Svarva Nielsen nsker velkommen til Innherred turistkontor. Photo: Olav Breen

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Da jeg kom til Ås hadde jeg fullført en treårig bachelorgrad i naturforvaltning og jeg ønsket meg en jobb som var mer rettet mot naturbasert reiseliv. Da var masterprogrammet ved NMBU perfekt for meg!

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg har hatt stor nytte av utdannelsen jeg tok. Uten den hadde jeg ikke hatt den jobben jeg har i dag og jeg føler jeg har valgt riktig både når det gjelder utdannelse og jobb. Naturbasert reiseliv er viktig, og i Visit Innherred har vi i dag prosjekter på vandring og sykling. Det er viktig med kunnskap både om reiseliv og om naturen for å få til en fornuftig bruk av naturressursene. Synes det er verdifullt med koblingen mellom naturforvalting, økologi, økonomi og markedsføring.  

Råd til kommende studenter?
Siden jeg hadde mye naturforvalting fra før skulle jeg ønske jeg studerte mer økonomi og markedsføring. Jeg valgte litt for mange artige fag i mastergraden, mens jeg burde ha tatt mer økonomi og markedsføring. Økonomi er uansett lurt, i nesten alle jobber og privat.

Publisert - Oppdatert

Del på