Anette Braathen: Allemannsrett og naturvennlig friluftsliv

Anette Braathen har en master i økologi og jobber nå som fagkonsulent i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Photo: Torbjrn H. Kornstad

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb? 
FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftsorganisasjonene i landet med til sammen over 550 000 medlemskap, og ca 3500 lokale lag og foreninger. En av organisasjonens hovedoppgaver er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. Vi er kun to fagkonsulenter som jobber i FRIFO sentralt, så arbeidsoppgavene er varierte og mangfoldige. Jeg jobber med bl.a. søknader og rapportering av statlige midler, kontakt med politikere og byråkrater, høringsuttalelser og arbeid med aktuelle saker ift naturgrunnlag og medlemsorganisasjonenes rammebetingelser. Jeg driver også utstrakt kontakt med forskjellige organisasjoner, forum og råd som Forum for natur og friluftsliv (FNF), Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), WWF, Naturvernforbundet og SABIMA. Vi driver også arbeid mot skoleverket, allmennheten og presse, samt at vi formidler forskningsresultater og arrangerer kongresser og seminarer.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Jeg har alltid hatt lyst til å studere natur og miljø! Som Oslo-jente var UMB imidlertid en skjult skatt. Da jeg ble gjort oppmerksom på at UMB tilbød alt jeg hadde lyst til å lære om, og masse som jeg ikke ante at jeg hadde lyst til å lære om, var det bare veien og tiden.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Uten utdannelsen fra UMB hadde jeg ikke vært en aktuell kandidat for FRIFO eller arbeidsmarkedet innen natur og miljø generelt.

Råd til kommende studenter?
Jeg vil råde alle til å studere ved UMB. For en byjente var det utrolig fint å ha et ”2. hjem” i Ås, i fantastisk vakre omgivelser og utrolig hyggelig, hjemmekoselig miljø, selv for de som bare er der på deltid. I tillegg ser jeg i fagmiljøet at UMB har et særdeles godt ry (kanskje fordi mange der kommer nettopp fra UMB). Det er mye som skjer innen natur og miljøarbeid som vil skape mange nye arbeidsplasser framover.

I tillegg vil jeg vil råde kommende studenter til å ta flest mulig av kursene som inneholder feltkurs! Feltkursene var rett og slett kjempebra. Å få gå rundt i naturen i skoletiden, sammen med utrolig kunnskapsrike og engasjerte forelesere åpnet øynene mine for en helt ny verden. Flere av feltkursene foregikk borte fra UMB, med overnattinger og sosialt samvær som en ekstra opplevelse og bonus.

Publisert - Oppdatert

Del på