Strategi 2019-2023

Av Morten Ellingsen

Strategien for Faktultet for landskap 2019-2023.
Strategien for Faktultet for landskap 2019-2023. Foto: NMBU

Strategien for Faktultet for landskap 2019-2023.

Strategien for Faktultet for landskap og samfunn ble vedtatt av fakultetsstyret 7. juni 2018. Fire innsatsområder er definert:

1. Sterke fagmiljøer med nasjonale og internasjonale posisjoner
2. Synergier på fakultetet
3. Livslang læring
4. Livet på fakultetet

Publisert - Oppdatert

Del på